BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Jacek
Tytuł
Europejskie prawo spółek - harmonizacja
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 5, s. 56-60, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Prawo WE, Dyrektywy WE, Spółki europejskie
European Community law, EC directives, Societas Europea
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Harmonizacja prawa spółek, dokonywana przez ustawodawcę europejskiego ma swoją podstawę prawną w art. 43 TWE, ustanawiającego swobodę podejmowania działalności gospodarczej w krajach członkowskich Wspólnoty. Dla urzeczywistnienia tej swobody rada UE podejmuje działania w zakresie usuwania przeszkód ograniczających swobodę podejmowania działalności gospodarczej i koordynowania środków ochrony interesów udziałowców i interesariuszy, co ma zapewnić ich porównywalny poziom w całej Wspólnocie. Ma to doprowadzić do równego traktowania podmiotów krajowych i zagranicznych i w ten sposób usunąć dyskryminację tych ostatnich, wynikającą z teorii siedziby.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Betriebs Berater (BB) 47/2002, s. 2402.
 2. www.curia.eu.int/en/content/juris/index.htm
 3. Dyrektywa Rady WE 90/435 z 23 lipca 1990 r. o wspólnych zasadach opodatkowania znajdujących zastosowanie do spółek matek i spółek córek w różnych krajach członkowskich, OJ EC (L) 225 z 20 sierpnia 1990 r.
 4. Dyrektywa Rady WE 90/434 z 23 lipca 1990 r. o wspólnych zasadach opodatkowania znajdujących zastosowanie do fuzji, podziałów, przeniesienia i wymiany udziałów w odniesieniu do spółek z różnych krajów członkowskich, OJ EC (L) 225 z 20 lipca 1990 r.
 5. W. Ebke, Juristenzeitung (JZ) 1999, s. 656
 6. http://europa.eu.int/eur-lex/en/in-dex.html
 7. http://euro-pa.eu.int/comm/
 8. M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht, München 1999, s. l i nast.
 9. H. Hungert, Der Betrieb (DB) 1999, s. 1841
 10. S. Leible, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) 1999, s. 300
 11. W. Meilicke, Der Betrieb (DB) 1999, s. 627
 12. J. Sedemund, F. L. Hausmann, Betriebs-Berater (BB) 1999, s. 810
 13. H. J. Sonnenberger, H. Großerichter, Recht der internationalen Wirtschaft, Außenwirtschaft sdienst d. Betriebs-Beraters (RIW) 1999, s. 721.
 14. D. Zimmer, Wie es Euch gefällt? Offene Fragen nach dem Über-seering-ürteil des EuGH, Betriebs-Berater (BB) 1/2003, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu