BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajder Robert, Janowska Agnieszka
Tytuł
Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu - wspólnotowy system handlu emisjami (cz. I)
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 4, s. 2-9, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Efekt cieplarniany
Environmental protection, Greenhouse effect
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Jednym z działań podejmowanych przez Unię jest ochrona klimatu. Działania podejmowane w tym zakresie mają na celu ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHGs), w szczególności dwutlenku węgla przez sektor przedsiębiorstw. z uwagi na wysoki koszt realizacji tych działań, Unia wprowadziła regulacje prawne, które mają zapewnić osiągnięcie zakładanego celu w zakresie ograniczania emisji tych gazów w bardziej ekonomicznie i społecznie akceptowalny sposób. Ma to zapewnić wprowadzony w życie 1 stycznia 2005 r. system handlu emisjami.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brack, F. Calder, M. Dolun, From Rio to Johannesburg: The Earth Summit and Rio + 10, "Transnational Associations", nr 3, 2001, s. 166.
 2. M. Browne. Beyond Kyoto, Foreign Affairs 2004, vol. 83, nr 4, s. 21.
 3. P. Capros, L. Mantzos: The Econimic Effects of EU-Wide Industry-Level Emission Trading to Reduce Greenhouse Gases, National Technical University of Athens 2000.
 4. Decyzja Rady 99/296/WE w sprawie systemu monitoringu emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, COM(2003) 735, 28.11.2003.
 5. Decyzja Rady 94/69/WE z 15 grudnia 1993 r. w sprawie przyjęcia Konwencji Ramowej ONZ w sprawie Zmian Klimatu, Dz.Urz. WE L 033, 7.2.1994.
 6. DEFRA: Framework for the UK Emissions Trading Scheme. 2001. s. 18.
 7. Dz.U. z 1996 r. Nr 53, poz. 239.
 8. Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1207. 1
 9. http://www.epa.gov/airmarkcts/arp/overview.hlml.
 10. http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/uk/index.htlm.
 11. http://www.iisd.ca/climate.
 12. http://www.ipcc.ch/about.htm.
 13. http://www.unfcce.de.
 14. http://unfcce.int/press/interviews_and_statements/items/3290.php.
 15. D. Hunter, J. Salzman, D. Zaelke, International Environmental Law and Policy, "Fundation Press" 1988, s. 650.
 16. Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC Second Assessment Climate Change 1995 [na:] http://www.ipcc.ch/pub/sa(E).pdf, s. 4-6.
 17. R. Leas Areas, Kyoto Protocol, An Adequate Agreement, EELR 2001, October, s. 283.
 18. Ministerstwo Środowiska: Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO, na lata 2005-2007, s. 9, 12, 14. 27.
 19. K. Olszewski, Meteorologia zanieczyszczeń. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1995, s. 16.
 20. Przepis art. 1 pkt 2 United Nations Framework Convention on Climate Change [na:] http://www.un.org.
 21. Przepis art. l pkt 5 United Nations Framework Convention on Climate Change [na:] http://www.un.org.
 22. Report from the Commission under Council Decision 93/389/EEC as amended by Decision 99/296/EC for a monitoring mechanism of Community greenhouse gas emission, COM(2()03)735, sir. 3.
 23. B. Richter, Learning What Fuel to Burn, New York Times, 17 April 2001, s. A 19.
 24. Rezolucja ONZ nr 43/53 z 1972 r., w spranie ochrony światowego klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń [na:] http://www.un.org.
 25. Rezolucja ONZ nr 45/212 oraz Climate Change Secretariat, A Guide to the Climate Change Convention and its Kyoto Protocol, Bonn 2002 [na:] http://www.un.org.
 26. Wnioski z Konferencji DRI -- WEFA, Kyoto Protocol and Beyond, April 2002.
 27. Załącznik I do Decyzji Rady Unii Europejskiej nr 9702/98 z 19 czerwca 1998 r., przedstawiający wyniki obrad Rady Środowiska Naturalnego, odbywających się w dniach 16-17 czerwca 1998 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu