BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiczko Olga
Tytuł
Wybrane problemy związane z działalnością spółek we Wspólnocie Europejskiej
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 3, s. 11-17, bibliogr. 6 po.
Słowa kluczowe
Traktat o WE, Spółki, Dyrektywy WE
European Community Treaty, Companies, EC directives
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Mozliwość zakładania spółek na terenie innego państwa Wspólnoty, jak też otwierania tam oddziałów lub agencji gwarantowana jest przez Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską w ramach swobody przedsiębiorczości. Warunki, na jakich spółki działają, precyzowane są przez akty prawa wtórnego Wspólnoty, ustawodawstwo narodowe oraz orzecznictwo ETS. Jednakże brak kompletnej harmonizacji powoduje wiele kontrowersji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Art. 293 TWE.
  2. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003, s. 200-201.
  3. Company law: Commission consults on the cross border transfer of companies' registered offices: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/270&format=HTML&aged=0&Ianguage=EN&gu-iLansuaee=en
  4. Dir. 64/221 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health (1964) O.J. 850, zm. przez Dir. 75/35 (1975) OJ. L 14/14.
  5. Jedenasta Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1989 r. dotycząca wymogów ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w państwie członkowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegające prawu innego państwa (89/666/EWG).
  6. Pierwsza Dyrektywa Rady (68/151/EWG) z 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu