BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sozański Jarosław
Tytuł
Ochrona własności intlektualnej i przemysłowej - prawne wprowadzenie do zagadnienia oraz zarys regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EEC
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 3, s. 30-38, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Dyrektywy WE, Ochrona własności intelektualnej, Prawo WE
EC directives, Intellectual property protection, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ochrona własności intelektualnej nabiera w Unii Europejskiej coraz większego znaczenia. Odnośne regulacje zaczynają urastać do rangi istotnego działu acquis communautaire. Działu, w którym - ze względu na jego różnorodność i komplikację - dosyć trudno się poruszać. Jednocześnie cała społeczność międzynarodowa przywiązuje wage do respektowania uznanych standardów własności przemysłowej i intelektualnej. Autor po wprowadzeniu w tematykę, podejmuje kwestie własności przemysłwoej w sferze programów i algorytmów informatycznych, norm traktatów założycielskich, orzecznictwa TS, towaru i swobody jego przepływu, miejsca pochodzenia, konkurencji a a ochrony specyfiki (identyczności) towaru, barier ilościowych oraz prawa znaków towarowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, O.JL.1997.162.1, O.JL.2004.123.88.
 2. Council Directive of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (93/83/EEC), O.JL.1993.290.9.
 3. COUNCIL DIRECTIVE of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights (93/98/EEC), O.JL.2001.167.10.
 4. Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs, O.JL.2003.236.33.
 5. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, O.JL.1994.349.83; ost.zm. OJL.2004.70.1.
 6. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, O.JL.2002.6.70c
 7. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, OJ L 2001, 167, 22. 6.
 8. Dokumenty Europejskie, w opr. A. Przyborowskiej-Klimczak i E. Skrzydło-Tefelskiej, tom V, wyd. Verba, Lublin 2004, s. 219 i n.
 9. Dyrektywa o wynalazkach biotechnologicznych (OJ 1998 L 213.213.13).
 10. Dyrektywa PE i Rady nr 98/71/WE z 13.10.1998 w sprawie ochrony wzorów, OJ L 1998.289.28
 11. First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), O.JL.1992.6.35 z późn.zm.
 12. J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Comer, Toruń 1996, s. 257 in.
 13. http://www.Thank You Poland@yahoo.com.
 14. D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, t. II, TNOiK, Toruń 1998, s.78 i n.
 15. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2004, LexisNexis, s. 47 (wkładka) i n.
 16. K. Niklewicz, Patenty wracają, "Gazeta Wyborcza" z 21 stycznia 2005 r., s. 30.
 17. E. Nowińska, U. Romińska, E. du Vail, Prawo własności przemysłowej, wyd. II, LexisNexis, Warszawa, 2005, s. 25 i n.
 18. Rental right and lending right and certain related right to the copyright in the field of intellectual property, Directive No 92/100/EEC, OJ L 1992.346.61
 19. Resale right for the benefits of the author of an original work of art, 2001/84/EC - OJ L 2001.272.32
 20. Rozporządzenie 1610/96 o dodatkowym świadectwie ochrony środków ochrony roślin (OJ L 1996.198.30)
 21. Rozporządzenie 1768/92 o dodatkowym świadectwie ochrony produktów medycznych (OJ L 1992.182.1).
 22. Rozporządzenie Komisji nr 918/2004 z 29.04.2004 r. o  przepisach przejściowych dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych i  nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych ze względu na przystąpienie Czech, Estonii, Cypru... do UE, OJ L 2004.163.88.
 23. Rozporządzenie Komisji nr 2869/95 o opłatach pobieranych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, OJ L 1995.303.1
 24. Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE i Sądu Pierwszej Instancji, wpr. i red. R. Skubisz, Zakamycze, Kraków 2004, s. 33 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu