BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Małgorzata
Tytuł
Polski rynek kapitałowy - powstanie, rozwój i perspektywy w strukturach jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 5, s. 673-689, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Rynki finansowe, Strategia rozwoju, Proces dostosowania
Capital market, Financial markets, Development strategy, Adjustment process
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule zamieszczono krótki rys historyczny polskiego rynku kapitałowego. Przedstawiono proces dostosowania regulacji prawnych do wymagań Unii Europejskiej. Omówiono dotychczasowe programy rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz strategię rozwoju "Agenda Warsaw City 2010".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski J.M., Blaski i cienie polskiej prywatyzacji. Bilans czterech lat, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 6.
 2. Dzierżanowski M., Rynek kapitałowy i nadzór korporacyjny, w: Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych, część IV, red. M. Dzierżanowski, P. Jaworski, Z. Kostkiewicz i in., "Biała Księga 2003", Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 3. Dzierżanowski M., Integracja europejskiego rynku kapitałowego, w: Liberalizacja i integracja tynku usług finansowych w Unii Europejskiej, red. L. Pawtowicz, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński i in., "Niebieskie Księgi 2003", nr 5, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003.
 4. Dzierżanowski M. i in., Polski rynek kapitałowy 2010. Między potrzebami gospodarki a wyzwaniami integracji - materiał do dyskusji, IbnGR, Gdańsk 2004.
 5. Financial Services: Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan, Communication of the Commission, COM(1999)232, 11 maja 1999.
 6. Financial Services. Turning the Corner, European Commission, Brussels, 2 czerwca 2004, Annex, Progress on the Financial Services Action Plan.
 7. Janicka M., "Quo vadis CTO?", "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 1.
 8. Kapitał i... jeszcze raz kapitał - rozmowa Przewodniczącego KPW J. Sochy z P. Orkiszem, "Penetrator. Wiadomości Gospodarcze" 1997, nr 8.
 9. Kreujemy wartość dodaną Warszawy - rozmowa GB z W. Rozłuckim, "Gazeta Bankowa" z 26 stycznia 2004.
 10. Perspektywy rozwoju otwartych funduszy emerytalnych na rynku finansowym do roku 2010, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Departament Analiz, Komunikacji Społecznej i Informacji, Warszawa 2003.
 11. Pietrzak E., Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Okres 1989, 1991, IbnGR, Gdańsk 1992, zeszyt 20.
 12. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. 1991 r., nr 35, póz. 155, Dz.U. 1998, nr 107, póz. 669, Dz.U. 2000, nr 122, póz. 1315.
 13. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, red. L. Sobolewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 14. "Problemy i wyzwania polskiego rynku kapitałowego przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej , KPWiG, Warszawa 2003.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 1995 r. w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi, Dz.U. 1995, nr 81, poz. 407.
 16. Rządowy program prywatyzacji polskiej gospodarki na rok 1991", Warszawa, 5 grudnia 1990.
 17. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 2003.
 18. Stan przygotowań polskiego rynku kapitałowego do integracji z Unią Europejską", KPWiG, Warszawa, październik 2003.
 19. Strategia rozwoju rynku kapitałowego, "Agenda Warsaw City 2010", Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2004.
 20. Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2000, nr 114, poz. 1192; Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546.
 21. Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298.
 22. Ustawa z 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 64, poz. 594.
 23. Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 170, poz. 1651.
 24. Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Komisja Papierów Wartościowych, Warszawa wrzesień 1992.
 25. Zarys strategii rozwoju rynku kapitałowego przyjęty przez Radę Ministrów 26 marca 2002 r., www.mf.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu