BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowicz Michał
Tytuł
Wykorzystywanie poufnych informacji i dokonywanie manipulacji rynkowych w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 2, s. 44-49, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obrót gospodarczy, Dyrektywy WE, Prawo WE, Nadużycia gospodarcze
Economic turnover, EC directives, European Community law, Economic frauds
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Jednym z filarów prawa finansowego Wspólnoty jest Dyrektywa 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) wraz z czterema środkami wykonawczymi. Jej postanowienia mają na celu zapobieżenie manipulacjom rynkowym. Wspomniana dyrektywa wyjaśnia też podstawowe pojęcia, co jest o tyle istotne, że od momentu wejścia w życie postanowień dyrektywy, we wszystkich 25 państwach członkowskich UE, pojęcia te mają jednakowe znaczenie. Autor opisuje następujące kwestie: informację wewnętrzną, manipulację na rynku, konieczność bezzwłocznego podawania informacji do wiadomości publicznej, nadzór nad rynkiem, oraz kooperację międzynarodową.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission Directive 2004/72/EC of 29 April 2004 implementing Directive 2003/6/2003 of the European Parliament and of the Council as regards accepted market practices, the definition of inside information in relation to derivatives on commodities, the drawing up of lists of insiders, the notification of managers' transactions and the notification of suspicious transactions, OJ L 162, 30/04/2004, http://europa.eu.int/smartapi/ci/sga_doc?smatapi!celexa-pi!Prod!CELEXnumdoc&1gen&numdoc=32004L0072&model=guichett
  2. Dyrektywa 2003/6 w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), OJ L 96/16, 12.4.2003, http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003L0006-PL.doc.
  3. Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z 22 grudnia 2003 r. wykonująca Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku, OJ L 339, 24/12/2003, http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003L0124-PL.doc.
  4. Dyrektywa Komisji 2003/125/WE z 22 grudnia 2003 r. wykonująca Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów, OJ L 339, 24/12/2003, http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003L0125-PL.doc.
  5. Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 r. wykonujące Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, OJ L 336, 23/12/2003, http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003R2273/PL.doc
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu