BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzęda Latocha Renata
Tytuł
Ekonometryczna analiza koniunktury gospodarczej w krajach strefy euro
Econometric analysis of Business Activity in the Euro-zone
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 5, s. 621-643, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Badania ankietowe, Ekonometria, Strefa euro
Business trends, Business cycles, Questionnaire survey, Econometrics, Eurozone
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę syntezy wad i zalet różnych sposobów pomiaru stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w gospodarce. Szerzej omówiono ankietowy sposób mierzenia luki produkcyjnej. Na podstawie publikowanych przez Komisję Europejską danych ankietowych skonstruowano własny wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych dla strefy euro. W celu pogłębionych badań nad przydatnością danych ankietowych w pomiarze stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w strefie euro i praktycznego zastosowania omawianego wskaźnika przeanalizowano w okresie I kwartał 1985-II kwartał 2003 cykl koniunkturalny w obszarze wspólnej europejskiej waluty na podstawie jednocześnie danych ankietowych i oficjalnych.

The article contains the results of an attempt to analyze the pattern of cyclic variations in capacity utilization in the countries of Euro-zone. Two sets of data (official statistics and survey returns) were used as inputs into two different formulae. When Hodrick-Prescott filter was used to calculate the deviation of the real GNP from the trend path then less intensive fluctuations in capacity utilization were observed than when survey data were employed in an index constructed by the author. It has been empirically verified that the official statistics of Euro-zone countries display lower, than the actual, levels of output in the service sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agresti A-M., Mojon B., Some Stylized Facts on the Euro Area Business Cycle, "ECB Working Paper" 2001, nr 95.
 2. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 1993.
 3. Chagny O., Döpke J., Measures of the Output Gap in the Euro-Zone: An Empirical Assessment of Selected Methods, "Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung" 2001, nr 70.
 4. Datastream, internetowa baza danych, http.7Avww.datastream.com/
 5. Ehrmann M., Ellison M., The Changing Response of US Industry to Monetary Policy, mimeo, wersja online, 2001.
 6. Gerlach S., Svensson L.E.O., Money and Inflation in the Euro Area: A Case for Monetary Indicators?, "Journal of Monetary Economics" 2003, nr 50.
 7. Grzęda-Latocha R., Nerb G., Modelling Short-Term Interest Rates in the Euro Area Using Business Survey Data, "Journal of Business Cycle Measurement and Analysis" 2004, nr 1(1).
 8. Gujarati D.N., Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York 1995.
 9. Harvey A.C., Jaeger A., Detrending, Stylized Facts and the Business Cycle, "Journal of Applied Econometrics" 1993, nr 8.
 10. Juszczak-Szumacher G., Makroekonomiczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 11. Kłosiński K.A., Usługi w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 3(502).
 12. Laliberté L., Grünewald W., Probst L. Data Quality: A Comparison of IMF's Data Quality Assessment Framework (DQAF) and Eurostat 's Quality Definition, Work in Progress on Economic Data Quality by the IMF Staff, Washington 2004.
 13. Lindlbauer J.D., Capacities and Capacity Utilization from the Ifo Business Survey - Knowledge and Background, w: Use of Survey Data for Industry, red. K.H. Oppenlända; G. Poser, B. Schips, Research and Economic Policy, Aldershot 2000.
 14. Morley C., Nelson Ch.R., Zivot E., Why are the Beveridge-Nelson and Unobserved-Components Decomposition of GDP so Different?, "The Review of Economics and Statistics" 2003, nr 85.
 15. Morrow K., Roeger W., Potential Output: Measurement Methods, "New Economy" Influences and Scenarios for 2001-2010 - A Comparison of EU 15 and the US, European Commission, "Economic Papers" nr 150, Brussels 2001.
 16. Nerb G., Englmeier K., Goldrian G., Lehne B., Lindlbauer J., Nierhaus W., Stock K., Creating a Leading Indicators and Financial Warning System for the Turkish Economy, Republic of Turkey, Prime Ministry, Undersecretaries of Treasury, Istanbul 1999.
 17. Nerlove M., Expectations, Plans, and Realizations in Theory and Practice, "Econometrica" 1983, nr 51.
 18. Quality Framework and Guidelines for OECD Statistical Activities, OECD, STD/QFS(2003)1.
 19. Report on Potential Output and Output Gap, European Policy Committee, Brussels 2001.
 20. Sztaudynger J.J., Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 21. Sztaudynger J.J., Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 22. Sztompka P., Socjologia, Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
 23. The Joint Harmonized EU Programme of Business and Consumer Surveys, European Commission, European Economy nr 6, Brussels 1997.
 24. The Joint Harmonized EU Programme of Business and Consumer Surveys: User Guide, European Commission, Brussels 2003.
 25. Zięba J., Długo- i krótkookresowa składowa produktu krajowego brutto według metody Blancharda i Quahra, "Materiały i Studia NBP", nr 155, Warszawa 2002.
 26. Żółtowska E., Funkcje produkcji, teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu