BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lang Grzegorz
Tytuł
Kryteria oceny oferentów i ofert (cz. I)
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 1, s. 27-33, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Dyrektywy WE
Public procurement, EC directives
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor omawia zasady ogólne formułowania wymogów w zamówieniach publicznych oraz warunki użycia kryteriów ekonomicznych i technicznych. Wspólnotowe dyrektywy o zamówieniach publicznych pozwalają zamawiającym określić, jakie kryteria mają spełniać oefrenci, aby zostać uznani za zdolnych do wykonania zamówienia. Mogą one dotyczyć umiejętności, wydajności, doświadczenia i wiarygodności. Ponieważ bywają one instrumentem nieuczciwego eliminowania oferentów z postępowania, Trybunał Sprawiedliwości określił reguły prawidłowego ich ustalania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 8 dyr. 93/36/EWG.
 2. Art. 10 dyr.93/37/EWG.
 3. Art. 14 dyr. 92/50/EWG.
 4. Art. 18 dyr. 93/38/EWG.
 5. Art. 26 dyr. 93/37/EWG.
 6. Art. 22 ust. l ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
 7. Art. 34 ust. 3 Dyrektywy 93/38/EWG.
 8. Art. 48 ust. 2 lit. a pkt (ii) dyr. 2004/18/WE.
 9. Art. 53 ust. l dyr. 2004/18/WE.
 10. Art. 55 ust. l dyr. 2004/17/WE.
 11. Art. 91 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 12. Dyr. 2004/18/WE art. 23 ust. 3 lit. c i d.
 13. Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz.Urz. L 91 z 7.4.1999, s. 10).
 14. Dyrektywa 93/37/EWG w art. 30 ust. 3.
 15. Dyrektywa Parlamentu i Rady 2004/18AVE koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. nr L134 z 30.4.2004, s. 114).
 16. Dyrektywa Parlamentu i Rady 2004/17/WE koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i poczty (Dz.Urz. nr L134 z 30.4.2004, s. 1).
 17. Dyrektywa Rady 92/50/EWG dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień na usługi (Dz.Urz. nr L209 z 9,07.1992, s. 1).
 18. Dyrektywa Rady 93/36/EWG dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy (Dz.Urz. nr L199 z 9.08.1993, s. 1).
 19. Dyrektywa Rady 93/37/EWG dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.Urz. nr L199 z 9.08.1993 r., s. 54).
 20. Dyrektywa Rady 93/38/EWG koordynująca procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. nr L199 z 9.08.1993 r., s. 84).
 21. http://www.ukie.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu