BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąchała Robert
Tytuł
Instrumenty nadzoru nad obrotem w świetle nowych regulacji na rynku kapitałowym
Źródło
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 12, s. 37-41
Słowa kluczowe
Dyrektywy WE, Instrumenty rynku kapitałowego, Nadzór nad rynkiem finansowym, Nadzór rynku papierów wartościowych, Informacja rynkowa, Manipulacje informacją, Integracja finansowa, Transakcje giełdowe, Nadużycia gospodarcze
EC directives, Capital market instruments, Financial market supervision, Supervision of the securities market, Market information, Manipulation of information, Financial integration, Stock exchange dealings, Economic frauds
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W dniu 12 kwietnia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została Dyrektywa 2003/6/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania informacji poufnych i manipulacji (nadużyć) na rynku, zwana dyrektywą Market Abuse. Celem tej regulacji było dążenie do zapewnienia integralności rynków finansowych Wspólnoty oraz zwiększenia zaufania inwestorów do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych notowanych na tych rynkach. Instrumenty nadzoru nad obrotem, przyjęte w trzech ustawach uzupełniających, są w znacznej mierze kontynuacją wprowadzonych w poprzedniej nowelizacji ustawy "Popw". Implementacja powyższych regulacji na gruncie prawa polskiego odbyła się w dwóch etapach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-9711
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu