BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Wojciech
Tytuł
Organizacje wirtualne w praktyce przestępczej
Virtual organizations in criminal practice
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 9, s. 86-92, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Rzeczywistość wirtualna, Przestępstwa gospodarcze, Przestępczość zorganizowana, Zwalczanie przestępczości
Virtual enterprise, Virtual reality, Economic crimes, Organised crime, Crime prevention
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przykład form organizacji wirtualnej w przestępczości zorganizowanej. Omówiono związane z tym trudności dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Zaprezentowano i uzasadniono pogląd, iż funkcjonowanie organizacji wirtualnych w praktyce przestępczej jest bardziej zaawansowane, niż w legalnej aktywności gospodarczej.

The article presents virtual organizations and cases of their usage in organized crime practice. The difficulties connected with a specific organizational form for prosecution and jurisdiction bodies are highlighted. The author presents and justifies the thesis that the activity of virtual organization in criminal world is much more advanced than in legal economic sphere.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błachut J., Gaberze A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2000.
  2. Grudzewski W., Hejduk L, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
  3. Grudzewski W., Hejduk L, Organizacja wirtualna wyzwaniem przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. J. Rokita i W. Grudzewski, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2002.
  4. Niedbała B., Nowak O., Teoretyczne i praktyczne aspekty wirtualnego przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku, red. J. Pyka, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 1997.
  5. Koźmiński A. (red.), Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
  6. Prengel M., Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Dom Organizatora, Toruń 2003.
  7. Płoszajski P., Zarządzanie w gospodarce sieciowej, [w:] Wpływ otoczenia na zarządzanie i finanse przedsiębiorstw, pod red. J. Kaja, Wyd. Katedry Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 200 1, Tom II.
  8. Zieniewicz K. Wirtualna organizacja, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku, red. J. Pyka, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 1997.
  9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1999-10-14, II AKa 221/99, opublikowany w: "Prokuratura i Prawo" 2000/6/18 oraz "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2000/2/44.
  10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2001-03-21, II AKa 28/01, opublikowany w: "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2001/4/26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu