BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiąg Franciszek
Tytuł
Centralny i lokalny wymiar polityki wobec handlu
Central an Local Dimension of the Policy towards Trade
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 6, s. 1-7
Słowa kluczowe
Polityka, Handel wewnętrzny, Polityka handlowa
Politics, Domestic trade, Trade policy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Przez cały okres transformacji toczy się spór na temat celowości oraz granic regulacyjnego zaangażowania państwa w sferze handlu wewnętrznego. Dla krajowych liberałów szybkość zmian strukturalno-własnościowych w handlu, dokonanych przy minimalnej ingerencji państwa, stanowi ważny argument za utrzymaniem takiego stanu. Natomiast rzecznicy zwiększonej aktywności regulacyjnej akcentują negatywne skutki przekształceń, takie jak nadmierne rozdrobnienie, ekonomiczna słabość i mała odporność na konkurencyjne zagrożenia ze strony globalnych firm handlowych.

In the market economy, purposefulness of carrying out of a more active policy in relation to a specific domain raises controversies. If to ignore the theoretical issues, it depends, to a great extent, on the real possibilities to exert influence on the terms and conditions of trade functioning. They are limited in the case of central regulatory institutions that create universal solutions covering all the market players. Significantly greater, albeit insufficiently use, possibilities are possessed by the local regulatory centres. This results from both the local orientation of trade activity, its role in meeting the needs of local communities and the statutory obligations of those centres.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2002.
  2. Fic D., Wenzel K., Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu, Organom, Zielona Góra2000.
  3. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa 2001.
  4. Misiąg F., Makroekonomiczne Funkcje handlu w transformowanej gospodarce, IRWiK, Warszawa 2002.
  5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004.
  6. State Aid Scoreboard Spring 2004, Commission the European Communities, Brussels 2004.
  7. Wpływ pomocy publicznej na warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. Naukową F. Misiąga, IRWiK, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu