BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaszewska-Kaczan Urszula
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec niepewności w działalności firmy
Corporate social responsibility vs. uncertainty in enterprise management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 10, s. 33-39
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo na rynku, Wizerunek przedsiębiorstwa, Zarządzanie biznesem, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise in the market, Company image, Business management, Company development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa zwiększają niepewność i ryzyko w jego działalności. Firma może starać się ograniczyć swoją wrażliwość na te zagrożenia podejmując działania inspirowane ideą społecznej odpowiedzialności. Buduje to korzystny wizerunek firmy i zwiększa szansę, że jej partnerzy zwiążą się z nią na dłużej.

Changes taking place in the environment of a modern enterprise increase uncertainty and risk of running business. However, the enterprise may attempt to diminish its vulnerability to potential threats while undertaking actions inspired by the CSR concept. High level of the CSR builds positive corporate image, which in turn increases companies' chances of finding reliable partners for a longer time.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Y. Allaire, M. Firsirotu, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000.
 2. H.I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985, s. 58.
 3. H.I. Ansoff, P.A. Sullivan, et al., Empirical Support for a Paradigmic Theory of Strategic Success Behaviors of Environment Serving Organizations, [w:] International Review of Strategic Management, Vol.4, ed.D. Hussey, John Wiley & Sons, New York 1993, s. 173-179.
 4. K. Davis and R. Bornstron, Business and Society: Environment and Responsibility, 3 ed., McGraw-Hill, New York 1975, s. 39, cyt. za M. Rybak, Idea społecznej odpowiedzialności korporacji a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, pr. zbiorowa pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa 2001, s. 393.
 5. J. Filipek, Reputacja tworzy kapitał firmy, "Forum Odpowiedzialnego Biznesu" nr 2,2002, s. 4.
 6. M. Greszta, Na drodze do odpowiedzialnego biznesu, [w:] Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, pod red. B. Roka, FOB, Warszawa 2001, s. 13.
 7. Ch. Handy, Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998, s. 16-17.
 8. P. Kotler, Konkurencyjność a charakter społeczny, [w:] Organizacja przyszłości, pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 180.
 9. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 65.
 10. H. Levinson, Zarządzanie przez czyje cele?, [w:] Harvard Business Review Polska, marzec 2004, s. 59.
 11. M. Nothiger, Budowanie wartości dzięki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw -spojrzenie z perspektywy przedstawicieli biznesu, [w:] Odpowiedzialny biznes wyzwaniem dla europejskiej gospodarki, pod red. M. Greszty, B. Roka, FOB, Warszawa 2002, s. 32.
 12. J. Penc, Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, cz. 2, Ofiicyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2002, s. 421.
 13. M. Porter, M. Kramer, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Harvard Business Review Polska, wrzesień 2003, s. 87-89.
 14. B. Rok, System społecznej odpowiedzialności, [w:] Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, pod red. B. Roka, FOB, Warszawa 2001, s. 32.
 15. B. Rok, System społecznej odpowiedzialności, [w:] Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, pod. red. B. Roka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, s. 52.
 16. D. Sethi, Siedem zasad poczucia własnej wartości, [w:] Organizacja przyszłości, pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 265.
 17. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 73.
 18. E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998, s. 145.
 19. A. Toffler, Szok przyszłości, PIW, Warszawa 1974, s. 21-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu