BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębska Anna
Tytuł
Misja a tożsamość współczesnych przedsiębiorstw
Mission and identity of contemporary enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 10, s. 53-61
Słowa kluczowe
Misja przedsiębiorstwa, Tożsamość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Spółki giełdowe
Enterprise mission, Enterprise identity, Enterprise management, Corporation strategies, Strategic management, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi przegląd wybranych aspektów kreowania misji w przedsiębiorstwie. Autorka przedstawia proces tworzenia misji przedsiębiorstwa i wskazuje na jej kluczowe funkcje w organizacji. Artykuł prezentuje także wyniki badań nad misją spółek giełdowych.

The article reviews selected aspects of the mission creation in an enterprise. The author presents the process of mission creation and indicates its key functions in the organization. The results of research on mission of stock listed companies are presented in the paper as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D.F. , Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1980.
 2. Campbell A., Does Your Organization Need a Mission? "Leadership and Organization Development Journal", Vol. 16, No. 3, 1989, s. 3-9.
 3. Chadam J., Istota kreowania misji w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych, materiał z Konferencji Naukowej "Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym", LTN, Kazimiera Dolny, październik 1999, s. 175-181.
 4. Comerford R.A., Callaghan D.W., Strategic Management. Text, Tools and Cases for Business Policy, Kent Publishing Company 1985, p. 10.
 5. Rue W., Holland Ph.G.. Strategic Management, Concepts and Experience, New York 1986, ,229.
 6. David F.R., How Companies Define Their Mission, "Long Range Planning", Vol. 22, No. 1, 1989, s. 90-97, [w:] Chadam J., Istota kreowania misji w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych, materiał z Konferencji Naukowej "Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym", LTN, Kazimierz Dolny, październik 1999, s. 175-181.
 7. David F.R., Strategic Management, Macmillan Publishing, New York 1993.
 8. Dwojacki P., Misja, "Przegląd Organizacji", 1995/10.Hill C.W.L., Jones G.R., Strategic Management: An Integrated Approach, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts, 1992.
 9. Ireland R.D., Hitt M. A., Mission Statements: Importance, Challenge and Recommendations for Development, "Business Horizons", May-June 1992, s. 34-42.
 10. Klemm M., Sanderson S., Luffman G., Mission Statements: Selling Corporate Values to Employees, "Long Range Planning", Vol. 24, No. 3, 1991, s. 73-78.
 11. Kotler P.., Marketing Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1984.
 12. Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 107-108.
 13. Morris R.J., Developing a Mission for a Diversified Company, "Long Range Planning", Vol. 29, No. 1, 1996,s. 103-115.
 14. Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 234-235.
 15. Pearce J.A. II, The Company Mission as a Strategic Coal, "Sloan Management Review", Vol. 23, No. 3, 1982, s. 15-24.
 16. Pearce J.A. II, David F., Corporate Mission Statements: The Bottom Line, "Academy of Management Executive" Vol. l, No. 2, 1987, s. 109-115.
 17. Proctor T., Zarządzanie twórcze, Wydawnictwo Prentice Hall - Gebethner&S-ka, Warszawa 1998.
 18. Słownik wyrazów obcych, red nauk. Tokarski J., PWN, Warszawa 1980, s. 482.
 19. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 49.
 20. Want J.H., Corporate Mission, "Management Review", Vol. 75, No. 8, 1986, s. 46-50.
 21. Wright P., Pringle C.D., Kroll M.J., Strategic Management: Text and Cases, Allyn and Bacon, Boston, Massachusetts, 1992.
 22. Zarębska A,, Wizja - w kreowaniu tożsamości pożądanej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", 2005.
 23. Zarębska A., Tożsamość przedsiębiorstwa - znacznie szersze spojrzenie na kulturę organizacyjną, "Przegląd Organizacji", 2003/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu