BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malara Zbigniew
Tytuł
Oazy podatkowe - kontrowersyjne rozwiązania
Tax heaven - A controversial solution
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 11, s. 38-45
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Podatki, Raje podatkowe
Tax policy, Taxes, Tax havens
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia problem oaz i rajów podatkowych, które to zjawisko towarzyszy zmianom w gospodarce. Zdefiniowano pojęcie oazy i raju podatkowego, podając liczne ich przykłady. Przybliżono zarys tej problematyki w warunkach polskich oraz wskazano możliwe korzyści i ewentualne zagrożenia, związane z tym zjawiskiem.

The phenomenon of a tax heaven, which accompanies transformation of the economy, is discussed in the paper. Definitions and abundant examples of such phenomena are given in the article. The author pays particular attention to this issue in Polish conditions. Possible advantages and threats connected with the existence of tax heavens are indicated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarz E., Droga do finansowego raju, Businessman Magazine 2004, nr 3.
  2. Głuchowski J., Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 19.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Koncepcja kreowania organizacji inteligentnej w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 1998.
  4. Kopaliński Wł., Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2000, s. 355.
  5. Malara Z., Kodeks Dobrych Praktyk instrumentem nadzoru właścicielskiego w kontroli ryzyka działalności przedsiębiorstwa, [w:] Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Szczepankowski P., (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004, s. 79-88.
  6. Malara Z., Kroik J., Kodeks Dobrych Praktyk instrumentem wzmacniania funkcji nadzoru korporacyjnego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2004, nr 7.
  7. Malara Z., Kroik J., Reguły Ładu Korporacyjnego, a wspomaganie funkcji nadzoru właścicielskiego w ograniczaniu ryzyka działalności przedsiębiorstwa, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko, a bezpieczeństwo organizacji, Bizon-Górecka J., (red.), Wydawnictwo TNOIK w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004, s. 237-252.
  8. Malara Z., Kroik J., Reguły ładu korporacyjnego. Paradygmat, czy moda?, Prometeusz, 2005, nr 4.
  9. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Tom czwarty, Wydanie I, Warszawa 1996, s. 359.
  10. Solska J., Bogaci nie płacą, Polityka 2003, nr 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu