BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszecki Krzysztof
Tytuł
Pojęcie sprawy administracyjnej w polskim postępowaniu administracyjnym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 11, s. 33-41
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Prawo administracyjne
Legal proceedings, Administrative law
Abstrakt
Autor omawia definicje i różne interpretacje pojęcia sprawy administracyjnej w polskim postępowaniu administracyjnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, "Państwo i Prawo" 2000, nr 8.
 2. Dawidowicz W., O stosowaniu prawa administracyjnego w sprawie administracyjnej, "Państwo i Prawo" 1993, nr 4.
 3. Dawidowicz W., Postępowanie w sprawach administracyjnych w postępowaniu przed sądem cywilnymi "Państwo i Prawo" 1990, nr 8.
 4. Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.
 5. Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. l, Warszawa 2001.
 6. Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J.: System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, (w:) System prawa administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, t. 3, Wrocław 1978.
 7. Jendrośka J., (w:) Prawo administracyjne, (red.) J. Boć, Kolonia Limited, 2000.
 8. Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.
 9. Łętowska E., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 5 października 2001 r., III CZP 4601, OSP 2002, nr 7-8.
 10. Ochendowski E., Prawo administracyjne - część ogólna, Toruń 2000.
 11. Piasecki K., Procedury poprzedzające postępowanie cywilne, "Palestra" 1985, nr 2.
 12. Sawuła R., Postępowanie w sprawach opłaty za użytkowanie wieczyste. Kilka uwag na tle artykułu J.P. Tarno i A. Wrzesińskiej-Nowackiej, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3.
 13. Tarno J.P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładania prawa administracyjnego, Łódź 1997.
 14. Wasilewski A., Kodyfikacja prawa administracyjnego - idea i rzeczywistość, Warszawa 1988.
 15. Więckowski R., Sądowe dochodzenie roszczeń a postępowanie przedsądowe, "Państwo i Prawo" 1990, nr 2.
 16. Woś T., Pojęcie "sprawy" w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, AUW, nr 1022, Prawo CLXVIII, Wrocław 1990.
 17. Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.
 18. Żukowski L., (w:) L. Żukowski, R. Sawuła: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu