BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śladkowska Ewa
Tytuł
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej w ogólnym postepowaniu administracyjnym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 11, s. 42-56
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Prawo administracyjne, Administracja publiczna
Legal proceedings, Administrative law, Public administration
Abstrakt
Wydanie decyzji administarcyjnej bez podstawy prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym powoduje istotną wadliwość decyzji. Celem artykułu jest próba dookreślenia powyższej wady, poprzez wyliczenie przypadków mieszczących się w tym pojęciu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, (w:) Zagadnienia proceduralne w administracji, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1984, nr 646.
 2. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 4. Adamiak B., Jendrośka J., Zagadnienie rażącego naruszenia prawa w postępowaniu administracji, "Państwo i Prawo" 1986, nr l.
 5. Bojanowski E., Lang J., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 6. Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 7. Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967.
 8. Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1983.
 9. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
 10. Janowicz Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, PWN, Warszawa-Poznań 1987.
 11. Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne. Repetytorium, Zakamycze, 2003.
 12. Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Studia Prawnicze, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 13. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
 14. Poleszak H., Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w postępowaniu przed NSA, "Nowe Prawo" 1984, nr 1.
 15. Siedlecki W., Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957.
 16. Służewski J., Postępowanie administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
 17. Smoktunowicz E., Kijowski D., Mieszkowski J., Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjno-sądowe, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza 2001.
 18. Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, (w:) System prawa administracyjnego, Tom III, Ossolineum, Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i Prawa.
 19. Starościak J., Iserzon E., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1963.
 20. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A.: Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 21. Świątkiewicz J., Kontrola działalności terenowych organów administracji państwowej w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego, "Problemy Rad Narodowych" 1981, nr 50.
 22. Świątkiewicz J., Stabilność decyzji administracyjnej, Seminarium Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1981.
 23. Zieliński A., O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 kpa, "Państwo i Prawo" 1986, nr 2.
 24. Zieliński A., Podstawa prawna decyzji administracyjnej, "Państwo i Prawo" 1984, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu