BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Janusz
Tytuł
Zasoby innowacyjności przedsiębiorstwa
Innovative and competitive potential of the enterprise
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 11, s. 62-70, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Kapitał rzeczowy, Kapitał przedsiębiorstwa, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Intellectual capital, Real capital, Business capital, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Treścią artykułu jest analiza potencjału zasobowego przedsiębiorstwa. W ramach trzech obszarów kapitału (intelektualnego, rzeczowego, finansowego) wyodrębniono 12 pól tematycznych. Pola te poddano pogłębionej identyfikacji w aspekcie związków przyczynowo-skutkowych i sił oddziaływania na kształtowanie się głównych czynników innowacyjności i konkurencyjności.

The article presents an analysis of the business' resources. Within three types of engaged capital: the intellectual, tangible and financial one 12 subject sets have been distinguished. These sets have been analysed as far as reason-effect relations and forces influencing main innovative and competitive factors are concerned.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [I] Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa 1988.
 2. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 3. Edvinson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 4. Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W., Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 6. Haus B,, Przedsiębiorstwo a partycypacja pracownicza, [w:] Partycypacja pracownicza, red. S. Rudolf, UL, Łódź 2001.
 7. Janasz W., Podstawy ekonomiki przemysłu, PWN, Warszawa 1997.
 8. Kozaszewski P., Partycypacja pracownicza a kształtowanie się struktur władzy i kontroli w spółkach, [w:] Partycypacja pracownicza, red. S. Rudolf, UL, Łódź 2001.
 9. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1995.
 10. Mendel T., Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [w:] Partycypacja pracownicza, red. S. Rudolf, UL, Łódź 2001.
 11. [II] Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 12. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 13. Quinn J.B., Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital, Fortune, October 1994.
 14. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 16. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu