BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szablewski Andrzej
Tytuł
Wykup akcji własnych alternatywą dywidendy pieniężnej?
Purchase of own shares as an alternative to dividend payment
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 11, s. 77-86, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Spółki akcyjne, Dywidenda, Akcje, Wykup akcji własnych
Capital market, Joint stock companies, Dividend, Shares, Stock buyback
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia nowe tendencje w zakresie zwrotu gotówki akcjonariuszom spółek kapitałowych, w postaci wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Zaprezentowane zostały przyczyny, hipotezy i motywy rozwoju programów wykupu akcji.

New tendencies as regards return on invested capital for shareholders of joint stock companies are presented in the article. The author shows reasons, motives, and hypothesis underlying development of programs of the own shares purchase for amortization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Roni M., Payout Policy, Wharton Financial Institutions Center, April 2002.
 2. Damodaran A., Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York 2001.
 3. Damodaran A., Applied Corporate Finance, John Wiley & Sons, Sec. ed., New York 2005.
 4. Ikenberry D., Lakonishok J., Vermaelen T., Market Underaction to Open Market Repurchases, "The Journal of Financial Economics", 1995, No. 39, s. 181-208.
 5. Jensen M., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeover, "The American Economic Review", 1986, No. 76.
 6. Lease R.C., John K., Kalay A., Loewenstein U., Sarig O.H., Dividend Policy: Its Impact of Firm Value, HBSP, Boston 2000.
 7. Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, K.E. Liber, Warszawa 1997.
 8. McAuley T., Buyback in the dock, [w:] CFOEurope.com, October 2004. http://www.cfoeuro-pe.com.
 9. Miller M.H., Modigliani F., Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, "Journal of Business", October 1961, s. 411-433.
 10. Ogden J.P., Jen F.C., O'Connor P.P., Advanced Corporate Finance. Policies and Strategies, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2003.
 11. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 12. Wood A., Death of the dividend? A CFOEurope Research Report, [w:] CFOEurope.com. October 2004. http::www.cfoeurope.com.
 13. Wycena i zarządzanie wartością firmy', red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 14. Panfil M., Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 15. www.cfourope.com
 16. www.intel.com
 17. www.interia.pl 18.www.microsoft.com/presspass/press/2004/jul04/07-20boardPR.asp.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu