BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Johann Maria
Tytuł
Poziom życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej
Population Living Standards in Poland and the EU-15
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2005, nr 11-12, s. 49-64, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Warunki życia ludności
Living standard, People's living conditions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały wyniki badań poziomu życia ludności Polski i krajów UE w latach 1990-2000, przeprowadzonych w oparciu o wybrane metody taksonomiczne. Analiza materiału empirycznego umożliwić miała uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy w ciągu wyżej wymienionych 10 lat, dystans pomiędzy Polską a krajami UE, pod względem poziomu życia ludności, zmniejszył się. Dodatkowym celem badań było potwierdzenie pozytywnych skutków, a także korzyści płynących z integracji, związanych z poprawą warunków życia ludności oraz zacieraniem się różnic pomiędzy poszczególnymi państwami należącymi do UE.

The article presents the results of research into the standards of living in Poland and old European Union member states in 1990-2000. The research was conducted on the basis of select taxonomic methods. The analysis of the empirical material was designed to determine whether or not the standard-of-living gap between Poland and the EU-15 narrowed over the decade. An additional aim of the research was to confirm the positive effects of integration following an improvement of population living standards and shrinking differences among individual member states. The author characterizes taxonomic methods with a special focus on those used in the research. He also discusses the results of the analyses conducted. The comparison of Poland and the EU-15 was made on the basis of criteria of similarity and discrepancy, while the Ward method was used to identify groups of countries characterized by a similar standard of living in 1990 and 2000. The analysis of the empirical material reveals that in the period covered by the research-despite the consistent growth of population living standards-Poland did not bridge the gap separating it from the EU-15. In fact, the gap widened. However, population living standards continue to improve and differences among individual EU countries are shrinking as integration progresses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J., [1999], Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 2. Bywalec Cz., Wydymus S., [1992], Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista", nr 5/6.
 3. Bywalec Cz., [1995], Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-1993), "Ekonomista", nr 4.
 4. Bywalec C., [1998], Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 5. Gębala J., [1994], Poziom życia ludności w makroregionie południowym, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., [l 989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 7. Johann M., [2005], Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności, Difin, Warszawa.
 8. Kamiński S., [2002], Poziom życia Polaków, "Wiadomości Statystyczne", nr 9.
 9. Michalski T., [1996], Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarki, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 10. Michalski T., [l 996], Metody taksonomiczne w analizie porównawczej - podstawowe pojęcia i metody. Praca zrealizowana w ramach grantu "Perspektywy dojścia do Unii Europejskiej, miary podobieństwa i dystansu, kryteria oceny kandydatów, programy dojścia", SGH, Warszawa.
 11. Michalski T., [1997], Porównanie gospodarki Polski z gospodarkami krajów Unii Europejskiej - cechy mierzalne i niemierzalne. Zeszyty Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa.
 12. Michalski T., [1997], Droga Polski do Unii Europejskiej. Gdzie jesteśmy? Jak iść?, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt nr 7.
 13. Michalski T., [2000], Polska w drodze do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 14. Michalski T., [2002], Wykorzystanie miar taksonomicznych w ocenie procesu integracji wszerz na przykładzie Polski, Zeszyty Naukowe SGH, Nr 12, Warszawa.
 15. Michalski T., [2002], Polska w procesie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
 16. Mynarski S. (red.), [1992], Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Narkiewicz J., [1994], Poziom życia ludności w miastach woj. lubelskiego, "Wiadomości Statystyczne nr 12.
 18. Nowak E., [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE,Warszawa.
 19. Śmiłowska T., [1995], Zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności w przekroju terytorialnym, GUS, z. 229.
 20. Zeliaś A. (red.), [1988], Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa.
 21. Zeliaś A. (red.), [2000], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwa AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu