BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiczko Olga
Tytuł
Procedura z art. 226 TWE i inne wybrane środki ochrony praw podmiotowych przyznanych przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
Źródło
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 12, s. 8-13, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Traktat o WE
Business activity, European Community Treaty
Firma/Organizacja
Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Commission, Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Z różnych przyczyn, czy to podyktowanych chęcią obrony własnego rynku przed konkuerncją, czy też wskutek niedociągnięć legislacyjnych, w praktyce nie zawsze możliwe jest korzystanie ze swobód gospodarczych przyznanych przez Traktat. W przypadku gdy państwo członkowskie narusza prawo podmiotowe zagwarantowane bezpośrednio przez prawo Wspólnoty, osoba fizyczna lub prawna może wedle swojego wyboru i w zależności od sytuacji: nie zastosować się do krajowego przepisu prawnego niezgodnego z prawem Wspólnoty, a następnie powołać się wbrew prawu krajowemu na bezpośrednio obowiązujący przepis prawa Wspólnoty, lub powiadomić Komisję Europejską o naruszeniach prawa w nadziei, że Komisja rozpocznie postępowanie z art. 226 TWE, lub skorzystać z alternatywnych środków roztrzygania sporów w obrębie swobód Wspólnego Rynku - takich jak SOLVIT.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Arts, K. Lenaerts, Procedural Law of the European Union, Sweet & Maxwell, London 1999, s. 110.
  2. Commission communication to the European Parliament and the European Ombudsman on relations with the complainant in respect of infringements of Community law (COM (2002) 141 final).
  3. http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
  4. infractions.
  5. Single Market News, lipiec 2004, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu