BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik-Bańczyk Krystyna
Tytuł
Czy dużym państwom członkowskim UE wolno więcej? : Orzeczenie C-27/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej, dotyczące nadmiernego deficytu budżetowego w Niemczech i Francji
Źródło
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 12, s. 14-19, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Prawo WE
Finance, European Community law
Firma/Organizacja
Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej
European Commission, Council of the European Union
Abstrakt
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) w art. 104 zobowiązuje państwa państwa członkowskie do unikania nadmiernego deficytu budżetowego, określając równocześnie procedurę reagowania na nadmierny deficyt. Od momentu wprowadzenia jednolitej waluty euro równowaga budżetowa ma szczególne znaczenie dla zachowania stabilności polityki gospodarczej WE. Zwłaszcza na dużych państwach członkowskich spoczywa w tym względzie ogromna odpowiedzialność, ponieważ ich niestabilność budżetowa może destabilizować całą strefę euro.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.Urz. 1997 C 236, s. 1.
 2. Dz.Urz. WE 1997 L 209, s. 6.
 3. Dz.Urz. WE 1997 L 209, s. 1.
 4. Dz.Urz. WE 2003 L 34, s. 16.
 5. Dz.Urz. UE 2003 L 165, s. 29.
 6. J.-P. Jacąue, The Pńnciple of/nstutional Balance, CMLR, 41 (2004), s. 383-384.
 7. A. Nowak-Far, Unia gospodarcza i pieniężna [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, WPPiG 2003, s. 149.
 8. Press Release No 57/04 z 13.06.2004 r.
 9. Press Release 9063/04.
 10. D. Simon, Le systeme juridiąue cotnmunautaire, PUF, 2001, s. 518-519.
 11. www.curia.eu.int.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu