BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruchin Wojciech
Tytuł
VAT - odliczenia i zwroty podatkowe w prawie europejskim i polskim (cz. II)
Źródło
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 12, s. 46-50
Słowa kluczowe
Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo podatkowe, Państwa członkowskie
Taxes, Value Added Tax (VAT), Tax regulations, Member states
Abstrakt
Analiza przepisów prawa wspólnotowego i polskiego dotyczących rodzajów i trybu uzyskania zwrotu bezpośredniego lub pośredniego prowadzi do wniosku, że przepisy zawarte w nowej ustawie o VAT są - co do zasady - zgodne ze wzorcami unijnymi. VI Dyrektywa pozstaiwa bowiem w gestii poszczególnych krajów regulacje dotyczące zwrotów bezpośrednich i pośrednich nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W sytuacji kiedy kwota ta jest nieznaczna, państwa członkowski mogą odmówić zwrotu bezpośredniego lub pośrdniego na rzecz swoich podatników. Owe warunki nie mogą pozostawać w sprzeczności z nadrzędną zasadą neutralności VAT. A zatem, choć państwa członkoski mogą określać warunki zwrotu nadwyżki podatku, to nie mogą stanowić przeszkody w otrzymaniu zwrotu, i to bez znaczącego odsunięcia w czasie. powyższe stanowisko zostało optwierdzone w orzecznictwie ETS.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu