BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszalski Wojciech
Tytuł
Przyszłość prawa pracy
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 7, s. 2-5
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Kodeks pracy, Kodyfikacja prawa, Prawo pracy, Formy zatrudnienia, Umowa o pracę, Stosunek pracy
Employment policy, Labour Code, Codification of the law, Labour law, Employment forms, Employment contract, Legal employment relation
Abstrakt
Gospodarka rynkowa sprzyja rozwojowi różnorodnych form świadczenia pracy poza umową o pracę. Stąd wypływa zainteresowanie tymi formami w aspekcie prawnym. Zainteresowanie to wzmagają zamierzenia dotyczące rekodyfikacji kodeksu pracy. Autor przeciwstawia się próbom tworzenia jednego kodeksu dla wszystkich zatrudniownych i uznanje, iż należy regulować pozapracownicze stosunki zatrudnienia w sposób odrębny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Auer, S. Cazes, Employment stability in an age of flexibility: evidence from industrialized countries, Genewa 2003, s. 45.
 2. B. Banaszkiewicz, Prawne aspekty pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Warszawa 1989.
 3. J.M. Berger, Le droit social indépendant, Brüssel 1973.
 4. T. Budnikowski, Bezrobocie na świecie i w Polsce, Poznań 2002, s. 69.
 5. M. Gersdorf, Chrońmy prawem pracy słabych i zagubionych, a nie spółki i ich menedżerów, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 1.
 6. M. Gersdorf, Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 5, s. 2.
 7. referaty L. Florka i H. Lewandowskiego, Granice liberalizacji prawa pracy (w:) Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego, Materiały Zjazdu Katedr Prawa Pracy, Łódź 2003.
 8. W. Muszalski, Pojęcie i zakres prawa socjalnego (w:) Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej, pod red. K. Piątka, Włocławek 1997.
 9. W. Muszalski, Wysługa pracy, Warszawa 1969, s. 70.
 10. „Polityka Społeczna" 2005, nr 2, s. 30. Badanie CBOS 22 luty 2005 r.
 11. Nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy 1990-2000 (literatura polska i obca w wyborze), opr. A. Radwańska, Warszawa 2001.
 12. Referaty na VI Europejski Kongres prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Warszawa 1999.
 13. Rocznik Statystyczny GUS 1967, s. 157.
 14. Rocznik Statystyczny GUS 1977, s. 48; 1996, s. 131; 2004, s. 244.
 15. Z. Salwy, W. Sanetry, M. Seweryńskiego, B. Wagner (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, Księga jubileuszowa ku czci prof. T. Zielińskiego, pod red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawackiego, B. Wagner, Warszawa 2002.
 16. L. Sobczak, Rynek pracy w Polsce, Warszawa 1968.
 17. M. Włodarczyk, Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Łódź 2002, s. 59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu