BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bury Beata
Tytuł
Uprawnienia kierownicze pracodawcy a polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - artykuł dyskysyjny
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 7, s. 6-13
Słowa kluczowe
Praca w godzinach nadliczbowych, Czas pracy, Kodeks pracy, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Prawa pracownika, Obowiązki pracodawcy, Zarządzanie czasem pracy
Overtime work, Working time, Labour Code, Labour law, Labour legislation, Employee rights, Employer obligations, Working time management
Abstrakt
Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak daleko sięgają uprawnienia dyrektywne pracodawcy w zakresie wydawania pracownikom poleceń pracy nadliczbowej, zwracając przy tym uwagę, iż przypadki odmowy wykonania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych są dopuszczalne zarówno z punktu widzenia przepisów prawa pracy, jak i zasad współżycia społecznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Bessaraba, A. Różańska, Czas pracy, Warszawa 2002, s. 68.
 2. A. Chobot, Podporządkowanie pracownika nauki w wykonywaniu obowiązku twórczej pracy badawczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1971, nr 4, s. 23.
 3. S. Dzwonkowski, W. Masewicz, Czas pracy. Teksty. Orzecznictwo. Objaśnienia, Warszawa 1960, s. 79.
 4. M. Gersdorf, O pojęciu pracy w godzinach nadliczbowych polemicznie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 3.
 5. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 74-75.
 6. W. Gujski, Praca w godzinach nadliczbowych, „Prawo Pracy" 1995, nr 6, s. 15.
 7. J. Iwulski, W. Sanetra: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996, s. 63.
 8. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Kraków.
 9. A. Józefowicz, Obowiązki pracownika, „Nowe Prawo" 1980, nr 10-11, s. 1363-1365.
 10. A. Kijowski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2003, s. 608.
 11. A. Kosut, Praca w godzinach nadliczbowych i jej wynagradzanie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 5, s. 29.
 12. A. Krajewski: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze, Warszawa 1994, s. 23.
 13. H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy (Przedmiot i granice), Warszawa 1977, s. 33-34.
 14. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 344.
 15. F. Małysz, Stosowanie i wynagradzanie pracy w godzinach nadliczbowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1979, nr 3, s. 60.
 16. W. Masewicz, Społeczne konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1976, nr 3, s. 5-6, oraz 13-15.
 17. R. Mroczkowski, Pojęcie podporządkowania pracownika w świetle polskiego kodeksu pracy, „Nowe Prawo" 1978, nr 3, s. 388.
 18. M. Mrozowska, Nadgodziny pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, „Prawo Pracy" 1998, nr 2, s. 30.
 19. M. Nałęcz, Milczenie jako forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, „Monitor Prawniczy" 2002, nr 4, str. 187.
 20. A. Nałęcz, G. Orłowski, M. Nałęcz (w:) Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 2003, s. 265-266.
 21. M. Oleksyn, Czas pracy w praktyce, Warszawa 2003, s. 85.
 22. J. Piątkowski, Wprowadzenie do nowego stosunku pracy, Toruń 1996, s. 26.
 23. S. Piwnik, „Nowe Prawo" 1980, nr 2, s. 105.
 24. S. Piwnik, Natura prawna poleceń wydawanych przez przełożonych w umownym stosunku pracy, „Palestra" 1980, nr l1-12, s. 61.
 25. M. Pliszkiewicz, Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, „Państwo i Prawo" 1973, nr 11, s. 101.
 26. Praca w godzinach nadliczbowych w przemyśle polskim w latach 1919-1970. Studium społeczno-prawne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 38.
 27. K. Rączka, Nowe pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 3, s. 24.
 28. K. Rączka, Praca w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr l, s. 14.
 29. M.T Romer, Praca w godzinach nadliczbowych, „Prawo Pracy" 1998, nr 11, s. 4.
 30. Z. Salwa, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1971, s. 49.
 31. E. Szemplińska (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2003, s. 772.
 32. W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1976, s. 90-91.
 33. W. Szubert, Zasady prawa pracy (w:) Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957, s. 53.
 34. A.M. Świątkowski, Komentarz do kodeksu pracy, Kraków 2004, s. 848-849.
 35. A.M. Świątkowski, Komentarz do kodeksu pracy, Kraków 2002, s. 95; T. Liszcz: Prawo pracy, Gdańsk 1998, s. 145 oraz J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu