BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Dariusz
Tytuł
Sądowe pouczenie pracownika o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów (art. 477 zdanie drugie k.p.c.)
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 7, s. 18-25
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania cywilnego, Obowiązki pracodawcy, Obowiązki pracownicze, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Roszczenia pracownicze
Code of Civil Procedure, Employer obligations, Employee obligations, Labour law, Labour legislation, Workers' claims
Abstrakt
Z mocy uchwalonej w lipcu 2004 r. noweli do kodeksu postępowania cywilnego od 5 lutego 2004 r. przestała istnieć instytucja orzekania ponad żądanie. W jej miejsce ustawodawca nałożył na przewodniczącego składu orzekającego obowiązek pouczenia pracownika o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów. Autor przedstawił wybrane zagadnienia związane z tą nową instytucją prawa procesowego, wskazując, iż nowe rozwiązania legislacyjne nie muszą być oceniane jako niekorzystne dla pracowników.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Bielicka, „Gazeta Prawna" z 5 maja 2005 r., s. 28.
 2. M.M. Cieśliński, W kwestii stosowania art. 5 k.p.c., „Przegląd Sądowy" 1999, nr 4, s. 103.
 3. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 40.
 4. P. Drapała, Zwalniające przejęcie długu, Warszawa 2002,8. 186-188.
 5. J. Dominowska, Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego - zmiany wprowadzone w postępowaniu rozpoznawczym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., „Przegląd Sądowy" 2005, nr 4, s. 18-32.
 6. D. Duda, Ciężar dowodu przed sądem pracy, Monitor Prawniczy" 2001, nr l, s. 14.
 7. A.G. Harla, Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania cywilnego wskazówek w świetle art. 5 k.p.c., „Przegląd Sądowy" 2003, nr 10, s. 97 i 106.
 8. J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, Postępowanie rozpoznawcze, „Monitor Prawniczy" 2004, nr 19, s. 875-885.
 9. M. Jędrzejowska (w:) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. l, tom I, Warszawa 2003, s.79.
 10. K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 117 .
 11. T. Liszcz, Kontradyktoryjne postępowanie sądowe w sporach pracowniczych po zmianie k.p.c., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 3, s. 22.
 12. R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, s. 17.
 13. H. Mądrzak, Postępowanie cywilne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 20-21.
 14. J. Mucha, Nowe regulacje w kodeksie postępowania cywilnego, cz. I, „Radca Prawny" 2005, nr 2, s. 9-30.
 15. P. Osowy, Aktywność informacyjna sądu a ustawowe granice pomocy stronie -rozważania na tle art. 5 k.p.c., „Rejent" 2003, nr 7-8, s. 118.
 16. K. Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981, s. 77.
 17. P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005,s. 77-85.
 18. Orzekanie ponad żądanie, Warszawa 1975,s.26. Z. Resich (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 1969, s. 692.
 19. M. T. Romer, Postępowanie w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych - kilka uwag, „Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 2, s. 39.
 20. M. Sawczuk, Niezawisłość sędziowska, a granice pomocy stronie (w.) Studia z procesu cywilnego, Katowice 1986, s. 40.
 21. W. Siedlecki, Przedmiot postępowania cywilnego (w:) Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, pod red. J. Jodłowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 166.
 22. W. Siedlecki (w:) Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Wrocław 1974, s. 147.
 23. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 58-60.
 24. W. Sługiewicz, Glosa do wyroku SN z 17 stycznia 1997 r., II CKN 61/96, „Przegląd Sądowy" 1999, nr l, s. 120.
 25. M. Taniewska-Peszko, Zwłoka zakładu pracy w wykonaniu obowiązków wobec pracownika, Prace Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1991, s. 10.
 26. B. Wagner, Zakres stosowania do stosunku pracy przepisów kodeksu cywilnego o formie oświadczeń woli, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 7.
 27. T. Wiśniewski, Prawo zatrzymania w kodeksie cywilnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1999, s. 141-144.
 28. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 128.
 29. T. Zieliński (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Dom Wydawniczy ABC, 2001, s. 1202.
 30. F. Zoil, Prawo cywilne w zarysie, cz. Ogólna, Kraków 1948.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu