BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew
Tytuł
Wirtualizacja funkcji personalnej
Evolution of the personnel function
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 5, s. 17-31, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Rzeczywistość wirtualna, Przedsiębiorstwo wirtualne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Outsourcing funkcji personalnej
Virtual reality, Virtual enterprise, Human Resources Management (HRM), Human resources outsourcing
Abstrakt
Autor prowadził badania nad funkcją personalną w organizacjach przeobrażonych w struktury sieciowo-wirtualne. Wskutek tych zmian m.in. odnotowano proces wirtualizacji funkcji personalnej.

The author presents the unique results of research into the personnel function in virtual network-based companies. By following changes, a virtualization of the personnel function is diagnosed (e-Human Resources Management).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. (2000), Przeobrażenia organizacyjne a funkcja personalna w firmach usługowych [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wrocław.
 2. Antczak Z. (2001s), Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii [w:] Lewandowski J. (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Antczak Z. (2001w), Wyniki badań własnych nad realizacją funkcji personalnej w firmach o zaawansowanych technologiach (materiały niepublikowane, Wrocław).
 4. Antczak Z. (2004), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa.
 5. Antczak Z. (2005), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, "Monografie i Opracowania", nr 162, Wyd. AE, Wrocław.
 6. Antczak Z., Gałwa S. (2001), Transformacje firmy usługowej w polskich warunkach. Refleksje i wnioski [w.} SkalikJ. (red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacje przedsiębiorstw. Problemy. Metody. Efekty, Wyd. AE, Wrocław, t. 1.
 7. Bodak A., Cierniak A. (2001), Krócej czy lepiej?, ,,Personel", nr 4.
 8. Chełpa S. (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych, "Prace Naukowe AE" nr 996, "Monografie i Opracowania", nr 155, Wyd. AE, Wrocław.
 9. Dobrzyński M. (2003), Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą? [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. AE, Wrocław.
 10. Gableta M., Bodak A., Bilińska M. (2000), Przesłanki i perspektywy zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE, Wrocław.
 11. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław.
 12. Guryn H., Berłowski P., Wach S. (opr.) (2004), Oprogramowanie HRM - praktyczna pomoc dla działów personalnych. Programy wspomagające zarządzanie kadrami według informacji producentów i w opinii użytkowników, "Personel", nr 5.
 13. Handy C. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Wyd. Business Press, Warszawa.
 14. Hoffmann M.R. (2002), Istota przedsiębiorstw wirtualnych [w:] Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Wyd. AE, Wrocław.
 15. Jakubów L. (2000), Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. AE,Wrocław.
 16. Kopczyński T. (2000), Outsourcing jako forma partnerstwa przedsiębiorstw [w:] StabryłaA. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wyd. AE, Kraków.
 17. Król H. (2002), Czynnik ludzki w organizacji [w:] Król H. (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ, Warszawa.
 18. Krupski R. (2003), Zarządzanie kadrami na krawędzi chaosu [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. AE, Wrocław.
 19. Kuczyński K. (2003), E-HRM, czyli rozwiązania informatyczne dla działów personalnych, "Personel", nr 8.
 20. Lichtarski J. (1999), Związki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 21. Listwan T. (1995), Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2.
 22. Listwan T. (2000), Zarządzanie kadrami w transformacji [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wrocław.
 23. Ludwiczyński A. (2003), ZZL-postęp, zastój, regres?, "Personel", nr 13-14, nr 15-16.
 24. Mikołajczyk Z., Stolarska M. (2000), Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwach polskich i francuskich [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wrocław.
 25. Nilles J.M. (2003), Telepraca, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 26. Nosal C.S. (1997), Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków.
 27. Partyka P. (2004), Informatyzacja - zadanie z niejednym rozwiązaniem. Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla działów personalnych, "Personel", nr 5.
 28. Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 29. Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. AE, Wrocław.
 30. Pocztowski A. (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobamiludzkimi w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Kraków.
 31. Pocztowski A. (1995), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce [w:] SzałkowskiA., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej,Wyd. AE, Kraków.
 32. Pocztowski A. (2000j), Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? (referatpowielony na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Menedżer personalny I dekadyXXI wieku", Łódź 24 - 25.10.2000).
 33. Pocztowski A. (2000w), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitałuintelektualnego organizacji [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywybadawcze i praktyka, Wyd. AE, Wrocław.
 34. PWN (1991), Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
 35. PWN (1992), Słownik języka polskiego, Warszawa.
 36. Sajkiewicz A. (2000), Zarządzanie personelem w organizacji uczącej się [w:] Skalik J.(red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków, Wyd. AE, Wrocław.
 37. Sajkiewicz A. (2001), Organizacja procesów personalnych w firmie [w:] Makowski K.(red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.
 38. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa.
 39. Sekuła Z. (2001), Koniec epoki pracy najemnej?, "Personel", nr 6.
 40. Stalewski T. (1997), >Human Resource Management < jako sposób realizacji funkcji personalnej w organizacji [w:] Stalewski T., Chlebicka E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 41. Stanisławski J. (1999), Wielki słownik angielsko-polski, Wyd. Philip Wilson, Warszawa.
 42. Stolarska M. (2003), Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych) [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. AE, Wrocław.
 43. Szambelańczyk J. (1995), Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego [w:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Wyd. AE, Kraków.
 44. Śliwa K.R. (2000), Organizacja bez granic (granice teorii organizacji) [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE, Wrocław.
 45. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 46. Wawrzyniak B. (1999), Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. PFPK, Warszawa.
 47. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 48. [www.argus.tpg.pl], [www.comarch.pl], [www.ifs.com.pl], [www.kadry.info.pl], [www.probit.wroc.pl], [www.sor.tpg.pl], [www.teta.com.pl], [www.unisoft.com.pl]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu