BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Krzysztof
Tytuł
Kapitał prywatny jako źródło finansowania innowacji
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 10, s. 37-39
Słowa kluczowe
Innowacje, Instrumenty finansowe, Rynki finansowe
Innovations, Financial instruments, Financial markets
Abstrakt
W artykule poruszono problem niedostatecznego udziału kapitału prywatnego w finansowaniu działalności innowacyjnej. Zwrócono uwagę na instrumenty rynku finansowego odgrywające ogromną rolę w finansowaniu działalności innowacyjnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. BRZOZOWSKA, Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 124.
 2. Elementy strategii rozwoju przemysłu, red. W. JANASZ. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 403.K. Janasz, Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w procesie transformacji, [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, praca zbiorowa pod red. W. JANASZA, Difin, Warszawa 2005, s. 221.K. JANASZ, Rynek finansowy, [w:] Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej, pod red. Cz. SUŁKOWSKIEGO, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2004, s. 130.
 3. K. JANASZ, Źródła i sposoby finansowania innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, praca zbiorowa pod red. W. JANASZA, Difin, Warszawa 2004, s. 109-114.
 4. K. JANASZ, Źródła finansowania innowacji, [w:] W. JANASZ, K. JANASZ, A. ŚWIADEK, J. WIŚNIEWSKA, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 422-423.
 5. S.M. JANÏK, Brakuje kapitału i umiejętności, "Rzeczpospolita" nr 232 z 2-3.10.2004 r., s. B4.
 6. J. JEŻAK, R. SAŁATA, Fundusze venture capital jako źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, praca pod red. K, JAREMCZUKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004, s. 335.
 7. J. OSTASZEWSKI, Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 127.
 8. Rocznik Statystyczny 2002, s. 334.
 9. Rocznik 2003 - Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa 2003, s. 33.
 10. C. SZUSZYŃSKI, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja a przedsiębiorstwo, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 36.
 11. S. WYMYSŁOWSKI, Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. naukowa J. TURYNA, W. SZCZĘSNY, Difin, Warszawa 2004, s. 677-678.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu