BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oprych Robert
Tytuł
Nierównomierność rozkładu płac w Polsce w latach 1956-2002
Irregiularity in distribution of wages and salaries in Poland in 1956-2002
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 11, s. 26-36, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Płace w gospodarce narodowej, Zróżnicowanie płac, Analiza danych statystycznych, Nierówności płacowe
Wages in the national economy, Wage differential, Statistical data analysis, Wage disparities
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem badania jest określenie stopnia nierównomierności płac w Polsce w okresie powojennym, z uwzględnieniem podstawowych działów gospodarki narodowej. Ze względu na dostępność i porównywalność danych statystycznych wybrano i zanalizowano trzy działy gospodarki: przemysł, rolnictwo i budownictwo. Przedmiotem badania były rozkłady płac pracowników zatrudnionych ogółem i w wybranych działach gospodarki, obserwowane w latach 1956, 1976, 1985, 1995 i 2002. Zastosowane metody badania (wskaźniki wahania kwartylowego i decylowego, współczynnik koncentracji Giniego) wykazały, że nierównomierność rozkładu płac w Polsce w ostatnich latach silnie wzrosła. Szczególnie zauważalny jest wzrost zróżnicowania płac od początku lat 90. Świadczy o tym wzrost wartości mierników dyspersji płac i dochodów, a przede wszystkim wzrost wartości współczynnika koncentracji Giniego.

The elaboration presents results of wages and salaries distribution irregularity analysis in Poland in the historical perspective. For estimation of wages and salaries distribution irregularity used relative measures of wages and salaries diversification based on fractile and Gini 's concentration coefficient. Simultaneously, with support of Kakwani 's index and Sena's index calculated measures of level of general prosperity of surveyed populations. On the basis of conducted analysis can ascertain that irregularity of wages and salaries distribution in the surveyed period proving an increasing tendency, but the largest dynamic of growth of wages and salaries distribution irregularity is observed from the beginning of the 90s. This tendency can be noted in all surveyed sections of economy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkinson A., Bourguignon F. (2000), Handbook of Income Distribution, vol. 1, Elsevier, Amsterdam
  2. Kot S. M. (red.), (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa-Kraków
  3. Kordos J. (1973), Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, PWE, Warszawa
  4. Podgórski J., Jóźwiak J. (1997), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa
  5. Stosunek do nierówności dochodów, komunikat z badań (2003), CBOS, Warszawa, czerwiec 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu