BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Andrzej
Tytuł
Przyszłość państwa opiekuńczego z perspektywy europejskiej
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 11-12, s. 10-15
Słowa kluczowe
Państwo opiekuńcze, Polityka społeczna, Zabezpieczenie społeczne, Europejska Karta Społeczna, Minimum socjalne, Polska w WE, Świadczenia socjalne
Welfare state, Social policy, Social security system, European Social Charter, Social minimum, Poland in the EC, Social benefits
Abstrakt
W Polsce oraz innych państwach Europy systemy bezpieczeństwa socjalnego są konstruowane według jednolitych reguł sformułowanych w Europejskiej Karcie Społecznej. Polski niestety nie stać było na realizowanie modelu "państwa dobrobytu". A przyszłość zabezpieczenia społecznego pozostawiono w praktyce władzom poszczególnych państw członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 1998
 2. A.W. Dobelstein, Social Welfare. Policy and Analysis, Nelson-Hall Publishers, Chicago 1992
 3. European Social Charter, Committee of Independent Experts, Conclusions I, Council of Europe Publication, Strasbourg 1969–1970, s. 64.
 4. European Social Charter. Collected texts (5th edition), Edition Council of Europe, Strasbourg 2005.
 5. A. Giżejowska, A. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne, Universitas, Kraków 2003
 6. J. Hausner, Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Warunki powodzenia systemu emerytalnego w Polsce, w: A. Świątkowski (red.), Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków 1997/1998, s. 11 i nast.
 7. J. Higgins, States of Welfare. A Comparative Analysis of Social Policy, St. Martin’s Press, New York 1981
 8. N. Johnson, Reconstructig the Welfare State. A Decade of Change 1980–1990, Harvester Wheatsheaf, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore 1990
 9. R. Mishra, The Welfare State in Capitalist Society, Policies of Retrenchment and Maintenance in Europe, North America and Australia, Studies in International Social Policy and Welfare, Harvester Wheatsheaf, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore 1990
 10. R. Nobles, Pensions, Employment and the Law, Clarendon Press, Oxford 1993.
 11. E. Oyen (red.), Comparing Welfare States and Their Futures, Gower Publishing Company, Brookfield 1986
 12. F. Pennings, Introduction to European Social Security Law, 4th ed., Intersentia, Antwerp-Oxford-New York 2003.
 13. D. Pieters (red.), European Social Security and Global politics, Kluwer Law International, London-The Hague-New York 2003.
 14. D. Pieters, Qualitative European Social Security Legislation, w: The Social Quality of Europe, op. cit., s. 70 i nast.
 15. F.F. Piven, R.A. Cloward, Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare, Vintage Books, New York 1971.
 16. Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, wybór i opracowanie R.A. Henczel, J. Maciejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 83 i nast.
 17. B. Schulte, Juridical Instruments of the European Union and the European Communities. w: W. Beck, L. van der Maesen, A. Walker (red.), The Social Quality of Europe, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston 1997, s. 51 i nast.
 18. A. Świątkowski, Europejska przestrzeń społeczna, w: K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Władza, tożsamość, naród. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 384 i nast.
 19. A. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. III Europejskie prawo ubezpieczenia społecznego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
 20. A. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 21. A. Świątkowski, Rola i znaczenie europejskich standardów zabezpieczenia społecznego dla polskiego ustawodawstwa na XXI wiek, „Polityka Społeczna” 2005, nr 3, s. 9 i nast.
 22. A. Świątkowski, Świadczenia dla bezrobotnych a polityka promocji zatrudnienia, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków 2005.
 23. G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu