BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarecki Wojciech
Tytuł
Internet jako narzędzie pracobiorcy na rynku pracy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 10, s. 40-43, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Internet, Analiza porównawcza, Analiza danych statystycznych
Labour market, Unemployment, Unemployment rate, Internet, Comparative analysis, Statistical data analysis
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule podjęto problem wykorzystania Internetu jako narzędzia mogącego przyczynić się do polepszenia sytuacji pracobiorców na rynku pracy. Postawiono tezę, że w Polsce niedostatecznie wykorzystuje się Internet do tego celu. Przeprowadzono analizę porównawczą między Polską i innymi krajami europejskimi, głównie Unii Europejskiej w zakresie wielkości bezrobocia, dostępu do Internetu i częstości korzystania z tego narzędzia przez pracobiorców, stopnia wykorzystywania Internetu do kształcenia formalnego, nieformalnego i do polepszania bieżącej sytuacji na rynku pracy. Dane zaczerpnięto z Eurostatu. Dotyczą one grupy szczególnie dotkniętej bezrobociem - osób w wieku 15-24 lata.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. [1] GÓRA M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" nr 1/2005.
  2. KABAJ M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
  3. KRYŃSKA E., SUCHECKA J., SUCHECKI B.,Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa 1998.
  4. KWIATKOWSKI E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
  5. SKÓRSKA A., Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu