BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bucholc Marta
Tytuł
Wymogi co do treści prospektu emisyjnego w prawie europejskim
Źródło
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 10, s. 46-50, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Papiery wartościowe, Prawo WE, Prospekt emisyjny
Securities, European Community law, Prospectus
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Potrzeba regulacji rynku papierów wartościowych w UE wynika wprost z traktatowych zapisów o wspólnym rynku. Traktatowe swobody przepływu kapitału i usług oraz zasada niedyskryminacji stanowią podstawowe wyznaczniki kierunków rozwoju europejskiego prawa papierów wartościowych, którego pierwsze regulacje pojawiły się w roku 1977. Od tego czasu wydano wiele dyrektyw, zaleceń i rozporządzeń, normujących między innymi zakres informacji, które powinny być uwzględnione w prospekcie emisyjnym wydanym na obszarze Wspólnoty. Ze względu na pewne opóźnienia w implementacji przez polskę tego obszaru acquis communautaire, autorka przypomina reguły i podstawowe akty prawa europejskiego w tej dziedzinie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission Directive of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition and public disclosure of inside information and the definition of market manipulation, Dz.Urz. L 339 z 24 grudnia 2003 r., s. 0070-0072, nr CELEX 32003L0124.
 2. Commission Directive EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of conflicts of interest, Dz.Urz. L 339 z 24 grudnia 2003 r., s. 0073-0077, nr CELEX 32003L0125.
 3. Commission Regulation (EC) 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements, Dz.Urz. L 149 z 30 kwietnia 2004 r., s. 0001 - 0137, nr CELEX 32004R0809.
 4. Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), Dz.Urz. l L 375 z 31 grudnia 1985, s. 0003-0018, nr CELEX 31985L0611.
 5. Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are offered to the public, Dz.Urz. L 124 z 5 maja 1989 r., s. 0008-0015.
 6. Directive EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities, Dz.Urz. L 184 z 6 lipca 2001 r., s. 0001-0066, nr CELEX 32001L0034.
 7. Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective in-vestment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses, Dz.Urz. L 041 z 13 lutego 2002 r., s. 0020-0034, nr CELEX 32001L0107.
 8. Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities arę offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC, Dz.Urz. L 345 z 31 grudnia 2003 r., s. 0064-0089, nr CELEX 32003L0071.
 9. Dyrektywa Komisji z 29 kwietnia 2004 r., 2004/72/WE, Dz.Urz. L 162 z 30 kwietnia 2004 r., s. 0070-0075, nr CELEX 32004L0072 (dot. insider trading).
 10. Dyrektywa Parlamentu i Rady z 21 kwietnia 2004 r., 2004/39/WE, Dz.Urz. L 145 z 30 kwietnia 2004 r., s. 0001-0044, nr CELEX 32004L0039 (dot. obrotu instrumentami finansowymi).
 11. Dyrektywa Parlamentu i  Rady z 29 czerwca 1995 r., 95/26/WE, Dz.Urz. L 168 z 18 lipca 1995, s. 0007-0013. nr CELEX 31995L0026 (dot. wzmocnienia nadzoru nad instytucjami pośredniczącymi w inwestycjach w papiery wartościowe).
 12. http://www.europa.eu.int/celex/.
 13. http://www.kprm.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu