BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowicz Michał
Tytuł
Prawna sytuacja przeniesienia zarejestrowanej siedziby spółki pomiędzy państwami członkowskimi UE - planowane zmiany
Źródło
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 9, s. 2-6, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Spółki, Prawo WE, Swoboda przepływu usług w UE
Companies, European Community law, Free movement of services in the EU
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Abstrakt
Możliwość przenoszenia zarejestrowanej siedziby spółki pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z czym związana jest również zmiana osobowości prawnej, stała by się urzeczywistnieniem prawa do wolnego świadczenia usług. Zagadnienie przeniesienia siedziby nie stało się jak dotychczas przedmiotem żadnego środka legislacyjnego na szczeblu europejskim, mimo iż niezwykle zróżnicowane postanowienia prawne w poszczególnych krajach często zabraniają lub w praktyce uniemożliwiają transfer siedziby bez uprzedniego rozwiązania spółki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Artykuł 7. 90/434/EWG.
 2. Artykuł 7, Directive 78/855/EEC, Official Journal L 295, 20.10.1978 r.
 3. COM (2003) 703.
 4. Commission consultation paper on company law, doc. XV D2/6016/96, 17.12.1996 r.
 5. Council Regulation (EC) No 2157/2001, 8.10.2001 on the Sta-tute for a European company (SE), Official Journal L 294, 10/11/2001.
 6. Consultation document on a modern regulatory framework for company law In Europe, 25.04.2002 r.
 7. Directive 78/855/EEC, Official Journal L 295, 20.10.1978 r.
 8. Dyrektywa Rady z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich (90/434/EWG), http://www.doc.ukie.gov.pl/dt/31990L0434.doc.
 9. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2003/com2003 0284en01.doc.
 10. http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch.jsp?form=294&lang=EN.
 11. Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu