BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prengel Marek
Tytuł
Unia Europejska wobec prania pieniędzy
Źródło
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 9, s. 16-21, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Prawo karne, Pranie brudnych pieniędzy, Dyrektywy WE
Criminal Law, Money laundering, EC directives
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Abstrakt
W dniu 30 czerwca 2004 r. Komisa Europejska przedłożyła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do prania pieniędzy włącznie z finansowaniem terroryzmu, która nowelizuje Europejskie prawo karne w tym zakresie. Autor opisuje najważniejsze postanowienia karnoprawne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. COM(2004)0448 final.
 2. Dyrektywa 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 4 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany dyrektywy 91/308/EWG Rady EWG w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celu prania pieniędzy (Dz.Urz. WE z 2001 r., cz. L, nr 344, s. 76).
 3. Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69.
 4. Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.
 5. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 62, póz. 577).
 6. Dz.Urz. WE z 1998 r., cz. L, nr 351, s. 1.
 7. Dz.Urz. WE z 1995 r., cz. C, nr 316, s. 49.
 8. Dz.Urz. WE z 2001 r., cz. L, nr 182, s. 1.
 9. Dz.Urz. WE z 2002 r., cz. L, nr 164, s. 3.
 10. Dz.Urz. WE z 1997 r., cz. C, nr 221, s. 12.
 11. M. Prengel, Europejskie prawo karne -wprowadzenie (cz. I), "Prawo Unii Europejskiej" (PUE) 10/2004.
 12. M. Prengel, Karnoprawna analiza Dyrektywy Rady EWG z 10 czerwca 1991 r. w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celów prania pieniądzy, PUE 6/2001, s. 13-17.
 13. M. Prengel, Nowa strategia Unii Europejskiej w walce z przestępczością - rozszerzone możliwości konfiskaty mienia, PUE 3/2003, s. 7-11.
 14. M. Prengel, Nowa strategia Unii Europejskiej w walce z nielegalnym handlem narkotykami - odpowiedzialność osoby prawnej, PUE 6/2004, s. 24.
 15. M. Prengel, Odwrócenie ciężaru dowodu w przedmiocie odebrania mienia uzyskanego z przestępstwa w ujęciu prawnoporównawczym i miądzynarodowoprawnym, "Studia Prawnicze" 3/2003, s. 143-159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu