BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Aleksandra
Tytuł
Skala zmian struktury demograficznej ludności wiejskiej w woj. lubelskim w okresie międzyspisowym
Scale of Demographic Structure Changes of Rural Population in the Lubelskie Voivodship in the Period between National Censuses
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 11, s. 56-66, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Dzietność kobiet, Struktura demograficzna, Procesy demograficzne, Ludność wiejska, Analiza danych statystycznych, Demografia
Women's fertility, Demographic structure, Demographic process, Rural population, Statistical data analysis, Demography
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Przeprowadzono badanie zmian struktury demograficznej obszarów wiejskich woj. lubelskiego w okresie między dwoma ostatnimi spisami powszechnymi (1998 r. i 2002 r.) w układzie jednostek gminnych. Stan i dynamikę zaludnienia zbadano za pomocą metody J.W. Webba. Z analizy wynika, że w latach 1988-2002 absolutna liczba ludności w istotnej części gmin woj. lubelskiego zmniejszyła się. Główną przyczyną był niski przyrost naturalny, a ściślej spadek dzietności kobiet.

The paper describes the demographic changes that took place in rural areas of the Lubelskie voivodship in the years 1988-2002. After the collapse of the communist regime in 1989, Poland has experienced new political, economic and social conditions and they have considerably influenced population processes. The demographic changes in the nineties were one of the most dynamic in the whole period after World War II. The analysis shows the influence of migrations and natural growth rates on the depopulation processes in the rural communes of the voivodship. After the year 1989 the trend of depopulation has still existed in the voivodship but it was caused by different factors. Although the emigration of the inhabitants from villages to towns has diminished, natural increase has decreased and led to a very low or even negative population growth. The most noticeable consequence of the depopulation in the Lubelskie voivodship is well-marked increase in the number of elderly people which leads to the negative age structure of the rural population.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwińska L. (1973), Sytuacja demograficzna wsi lubelskiej na tle Polski 1960-1970, WUS, Lublin
 2. Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 3. Długosz Z. (2001), Próba dynamicznej typologii ruchu ludności w świetle klasyfikacji Webba na przykładzie województwa małopolskiego, (w:) Człowiek i przestrzeń, IGiGP UJ, Kraków
 4. Długosz Z. (2002), Próba określenia stanu i tendencji procesu starzenia się ludności Europy w świetle wybranych mierników, "Biuletyn Geograficzny" nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń
 5. Eberhardt P. (1989), Regiony wyludniające się w Polsce, "Prace Geograficzne" nr 148, IGiPZ PAN, Warszawa
 6. Flaga M. (2002), Zmiany zaludnienia na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po roku 1989, "Annales UMCS", SECTIO'B, GEOGRAPHIA, GEOLOGIA ETC., vol. LVII, Lublin
 7. Frenkel I. (2002), Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000, "Wieś i Rolnictwo" nr 3, IRWiR PAN, Warszawa
 8. Frenkel I. (2003), Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, IRWiR PAN, Warszawa
 9. Narodowy Spis Powszechny 1988 - materiały niepublikowane, GUS
 10. Narodowy Spis Powszechny 2002 - materiały niepublikowane, GUS
 11. Ostasiewicz S. i inni (1995), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław
 12. Przemiany demograficzne w województwie zamojskim w latach 1975-1993 (1995), Urząd Statystyczny w Zamościu, Zamość
 13. Rosner A. (2002), Wiejskie obszary skumulowanych barier rozwojowych, (w:) Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, red. nauk. Rosner A., IRWiR PAN, Warszawa
 14. Woś A. (2000), Rolnictwo polskie 1945-2002. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu