BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślanka Krzysztof, Popławski Łukasz
Tytuł
Środki finansowe na melioracje w województwie świętokrzyskim w latach 1994-2005
Funds for Land Reclamation in Świętokrzyskie Voivodeship in Years 1994-2005
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 229-233, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Finansowanie infrastruktury technicznej
Village, Modernisation of the rural area, Technical infrastructure of agricultural, Financing of technical infrastructure
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę środków finansowych, w tym w szczególności kosztów eksploatacji urządzeń mielioracji podstawowych i szczegółowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

The funds assigned to drainage decrease systematically every year. They were highest in the seventies and eighties. The funds for basic drainage are paid out by Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Drainage and Water Machines Administration), which are subjected to Marshal of Voi vodeship. To their responsibilities belong for example: improving of effectiveness and efficiency of agro technical procedures in favor of agriculture, and in particular making investments in the field of antiflood protection. Such activities are financed from national budget. Moreover, such activities may be financed within Sector Operational Programme (Sektorowy Program Operacyjny) - action 2.5 (Management of agricultural water resources). The thesis presents also financing of basic drainages by Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (Świętokrzyski Administration f or Drainage and Water Machines in Kielce) within the antiflood protection. On the basis of the research conducted, it is to be stated that the funds cover 20% of needs. Moreover such funds are definitely higher during the flood in order to cover its damage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gondek A. 2003: Koszty eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na terenie gminy Imielno (maszynopis). Biblioteka Akademii Rolniczej w Krakowie.
  2. Gruszczyński J., Kwapisz J. 1996: Problemy utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych na obszarze działania Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jędrzejowie. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, z. 305.
  3. Informacja o realizacji inwestycji melioracji wodnych oraz utrzymania melioracji podstawowych w 1997, 1998: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Nieruchomości Rolnych, Warszawa.
  4. Informacja o realizacji inwestycji melioracji wodnych oraz utrzymania melioracji podstawowych w 2000. 2001: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Nieruchomości Rolnych, Warszawa.
  5. Manteuffel-Szoege H. 2002: Elementy ekonomiki gospodarowania wodą w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. Marcilonek S. 1994: Eksploatacja urządzeń melioracyjnych. Wydawnictwo AR, Wrocław.
  7. Rytlewski M. 1996: Melioracje wodne w Polsce. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 4.
  8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dziennik Ustaw R. P. nr 115 z 2001 r., poz. 1229.
  9. www.dor-rol.com.pl/diiwe/minrol/spo/spo.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu