BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Filip
Tytuł
Miary charakteryzujące zmiany na rynku OFE
Measures describing changes on the market of Open Pension Found
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 12, s. 41-51, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Ubezpieczenia, Fundusze emerytalne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Insurances, Pension funds, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Od 1999 r. funkcjonuje w Polsce rynek otwartych funduszy emerytalnych (OFE), na którym oferowane są obowiązkowe kapitałowe ubezpieczenia emerytalne. OFE stanowią II filar systemu emerytalnego. Celem artykułu jest identyfikacja oraz omówienie zalet i wad niektórych miar charakteryzujących zmiany na OFE. Istotnym elementem opracowania jest także wskazanie błędów interpretacyjnych, jakie mogą zostać popełnione podczas analizy wartości poszczególnych mierników.

From 1990 in Poland is functioning a market of open pension funds (OPFs) which offers obligatory capital pension insurance. OPFs are the second pillar of pension system in Poland. The target of article is identification and presentation of advantages and disadvantages of selected measures describing changes on the market of open pension founds. These measures are divided into two categories: absolute and relative. The article presents also interpretation mistakes which can be made during analysis of value of particular measures. The author drew also the attention to the necessity of complex interpretation of many measures in order to make a detailed analysis of changes on the market of OPFs. It is also ascertained that majority of described measures are used not only in relation to the whole market of OPFs, but also in relation to the particular of OPFs.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailliu J., Reisen H., Do founded Pensions Contribute to Higher Aggregate Savings? A Cross-Country Analysis; OECD 1997 (pobrane ze strony: www.occd.org, 17.06.2003 r.)
  2. Dzik W., O wyższości IRR nad JR, Parkiet, 17 stycznia 2001 r.
  3. Konieczny A., Zych M., Regulator rynku; Gazeta Ubezpieczeniowa z 17 października 2001 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu