BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek
Tytuł
Funkcje logistyki w zarządzaniu miastem w sytuacji kryzysowej
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 1, s. 15-20
Słowa kluczowe
Zarządzanie miastem, Miasto, Zarządzanie logistyczne, Logistyka, Sytuacje kryzysowe, Klęski żywiołowe, Katastrofa ekologiczna, Terroryzm a gospodarka
City management, City, Logistic management, Logistics, Crisis situations, Natural disaster, Ecological disaster, Terrorism and the economy
Abstrakt
Kryzys i związana z nim sytuacja kryzysowa są niepożądanymi, ale ciągle realnymi zjawiskami, z jakimi spotykają się współczsne miasta. Zasada minimalizowania szkodliwego oddziaływania niekorzystnych dla miast sytuacji niebezpiecznych nakazuje monitorowanie wszelkich zagrożeń oraz ciągłą gotowość do natychmiastowego działania na wypadek ich wystąpienia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Jedliński, Logistyka w zarządzaniu antykryzysowym. „Logistyka" 2004, nr 3, s. 25-26.
  2. M. Jedliński, Logistyka w zarządzaniu s. 25.
  3. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 417.
  4. Le petit Larousse. Larousse, Paris 1994, s. 292.
  5. Podręczny słownik języka polskiego. Wiedza Powszechna, Warszawa 1957,8. 116.
  6. M. Regester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem. PWE, Warszawa 2005.
  7. C. Rutkowski, A. Kasprzewski, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych. „SZ-KRYZYS". Kryzys. Państwo w okresie kryzysu. Wojskowe aspekty sytuacji kryzysowej. AON, Warszawa 1996, s. 40.
  8. R. Wróblewski, Strategiczna operacja obronna na obszarze kraju. AON, Warszawa 1993, s. 8.
  9. http://www.pcu.org.pl/Samouczek/kryzysowe.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu