BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Paweł
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie
Direct foreign investment in Poland and in the world
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 12, s. 77-90
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Statystyka, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Foreign investment, Statistics, Foreign capital in enterprises
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Polska, Europa Środkowa, Europa Wschodnia
Poland, Central Europe, Eastern Europe
Abstrakt
W artykule przedstawiono kształtowanie się kierunku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce w ostatnich dziewięciu latach. Pierwsze przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego powstawały w Polsce w połowie lat siedemdziesiątych, ale szczególnie duże zainteresowanie Polską ze strony inwestorów obcych odnotowano w drugiej połowie lat 90, kiedy efekty transformacji systemowej zaczęły być rzeczywiście widoczne. W tym okresie zostały także skonkretyzowane perspektywy przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. W latach 1996-2000 wielkość napływającego kapitału obcego systematycznie wzrastała, natomiast kolejne lata przyniosły jednak załamanie trendu wzrostowego. W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące BIZ na świecie, w Środkowej i Wschodniej Europie oraz w Polsce.

The article presents a shaping of direct foreign investment (DPI) in Poland in the period of last nine year on the background of changes in capital transfers in the world economy. The first enterprises with share of foreign capital were created in Poland in mid 70-ies, but on large scale foreign investors were interested in Poland in the second mid 90-ies when effects of system transformation appeared visibly. In the period preceding accession of Poland into the European Union -perspective of integration as a ride stimulates new DFI in a country - a scale of foreign investment in Poland was decreasing and barely in 2004, when the membership of Poland in the European Union was a fact, was a renewed increase of DFI noted. Decreasing of capital affluence was a consequence of some conditions, including: slowing down privatisation, entering the Polish economy in the phase of recession and constantly not good investment climate. Thesis, taken in this article, -were illustrated by statistical material presenting changes in the framework of scale and structure of DFI in the world, in the Central and Eastern Europe countries, and in Poland.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. "Biuletyn Statystyczny" nr 5, GUS, 2005.
  2. J. Cukrowski, M. Jakubiak, Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, Centrum Analiz Spolcczno-Ekonomicznych (CASE). Warszawa 2004.
  3. Dane UNCTAD na stronic: www.unctad.org.
  4. B. Durka, J. Chojna, Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne u1 Polsce w latach 2003-2004, (w:) Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2003.
  5. Foreign Direct Investment Confidence Index. A.T. Kearney Inc. Vol. 6, September 2003 oraz Vol. 7, October 2004 na stronie: www.atkcarncy.com.
  6. Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006, MSP, Warszawa, listopad 2003 r. na stronic: www.msp.gov.pl.
  7. Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce. Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu