BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniluk Dariusz, Niemierka Sławomir
Tytuł
Nadzór bankowy w Polsce
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Polski System Bankowy : stan i perspektywy, 2005, nr 9, 34 s., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór bankowy, System bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Bank supervision, Banking system, Protecting bank deposit
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB), Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski (NBP)
, , National Bank of Poland
Abstrakt
Przedstawiono cel i podstawowe funkcje nadzoru bankowego. Omówiono zasadnicze etapy rozwoju nadzoru bankowego w Polsce. Przybliżono obecną strukturę organizacyjną i główne regulacje nadzoru bankowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1. D. Daniluk: Regulacje i nadzór bankowy w Polsce. Warszawa 1996 Wydawnictwo "Zarządzanie i Finanse".
 2. R Dziekański: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, nr 164.
 3. Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010). COM (2005) 177. Komisja Europejska UE.
 4. L. Góral: Nadzór bankowy. Warszawa 1998 Wydawnictwo PWE.
 5. A. Kawulski, B. Smyka: Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne). Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia, nr 1 56.
 6. M. Koterwas: Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie. "Bank i Kredyt" nr 10/2003.
 7. S. Niemierka: Komisja Nadzoru Bankowego - nowy nadzorca bankowy- "Glosa" nr 9/3 z 1998 r.
 8. Nowa umowa kapitałowa - wdrożenie według Generalnego inspektoratu Nadzoru Bankowego. Dodatek specjalny do miesięcznika "Prawo Bankowe" nr 7-8/2005.
 9. B, Smykla: Prawo bankowe. Komentarz BECKA. Warszawa 2005.
 10. W. Szprmger: Europejskie regulacje bankowe. Wydawnictwo Twigger SA. Warszawa 1997.
 11. A. Szypulewska-Porczyńska: Zmiany w zakresie nadzoru nad rynkiem usług bankowych Unii Europejskiej w świetle współczesnych tendencji jego rozwoju. "Bank i Kredyt" nr 8/2003.
 12. K. Zalega: Wpływ nadzoru bankowego na sektor bankowy w świetle najnowszych badań. "Bank i Kredyt" nr 10/2003.
 13. P. Zapadka, S, Niemierka: Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" nr 10/2003.
 14. P. Zapadka, S. Niemierka: Charakterystyka europejskiego systemu bankowego -zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" nr 11-1 2/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu