BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pronińska Kamila
Tytuł
Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 3, s. 29-46
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Surowce energetyczne, Surowce mineralne, Woda, Konflikty zbrojne
International relations, Energy raw materials, Mineral resources, Water, Armed conflicts
Abstrakt
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym nowe surowce stawały się do tego stopnia niezbędne społeczeństwom i gospodarkom, że państwa były gotowe zastosować wszelkie środki, łącznie z militarnymi, dla zapewnienia ich niezakłóconyh dostaw. Współcześnie konflikty surowcowe są zjawiskiem coraz częstszym, a także coraz bardziej złożonym i wielowymiarowym. Można wyodrębnić trzy podstawowe płaszczyzny powiązań surowców i konfliktów: po pierwsze, surowce mogą być bezpośrednią przyczyną konfliktu; po drugie, rozwój myśli strategicznej uczynił z surowców narzędzie i instrument wojen, kolejne zaś rewolucje naukowo-technologiczne sprawiły, że stały się one elementem niezbędnym do ich prowadzenia; po trzecie, dochody ze sprzedaży surowców naturalnych mogą być przeznaczane na finansowanie konfliktów zbrojnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Brecher: Decisions in Israels Foreign Policy. "Yale University Press", 1975, s. 184.
 2. BP Statistical Review of World Energy June 2005 - www.bp.com.
 3. Z. Brzeziński: Wielka szachownica. Warszawa 1998.
 4. L. Buszyński: ASEAN Security Dilemmas. "Survival", 1992-1993, nr 4, s. 92.
 5. P. Collier: Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy. 15 czerwca 2000.
 6. T. Friedman: The Lexus and the Olive Tree. New York 1999, s. XVII.
 7. From Scarcity to Security: Averting a Water Crisis in the Middle East and North Africa, World Bank Washington DC 1995, s. 6-7.
 8. The Future of Iraq's Oil. "New York Times" z 11 kwietnia 2003.
 9. P. Gleick: Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security. "International Security", 1993, nr 1.
 10. S. Goods: Coltan and Conflict in the Democratic Republic of Congo. "SAIS Review", 2002, nr1, s. 107.
 11. H.E. Hale: Independence and Integration in the Caspian Basin. "SAIS Rewiew", 1999, nr 1, s. 163-186.
 12. T. Homer-Dixon, T. i K. Kelly: Environmental Scarcity and Violent Conflict: The Case of Gaza. Project on Environment, Population and Security. American Association for the Advancement of Science and the University of Toronto, 1995.
 13. A. Hoffman: The Connection: Water and Energy Security, Institute for Analysis of Global Security z 13 sierpnia 2004 r. -www.iags.org.
 14. http://hdr.undp.org/statistics/
 15. M.T. Klare: Oiling the Wheel of War. "The Nation" z 7 października 2002.
 16. M.T. Klare: Resource Wars. The New Landscape of Global Conflict. New York 2001.
 17. M. Lowi: Water and Power. "Cambridge University Press" 1995, s. 119.
 18. A. Myers Jaffe, R.A. Manning: The Myth of the Caspian " Great Game ": the Real Geopolitics of Energy. "Survival", 1998/1999, nr4, s.112-117.
 19. J.A. Paul: Iraq the Struggle for Oil. "Global Policy Forum", sierpień 2002.
 20. S.C. Pelletiere: Iraq and the International Oil System: Why America Went to War in the Gulf. Westport 2001.
 21. M.A. Piotrowski: Woda a geopolityka i bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu. "Sprawy Międzynarodowe", 2005, nr 2.
 22. Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America's Future. Report of the National Energy Policy Development Group, maj 2001.
 23. M. Renner, E. Leader, B. Palmer: Control Oil Revenues. "Foreign Policy in Focus", wrzesień 2003.
 24. M. Renner: The Anatomy of Resource Wars. " Worldwatch Paper", październik 2002.
 25. Report of the Panel of Experts on Violations of Security Council Sanctions Against UNITA. UN doc. S/200/203 z 10 marca 2000.
 26. J.P. Rowan: The U.S.-Japan Security Alliance. "Asian Survey", 2005, nr 3, s. 414-436.
 27. I. Rutledge: Addicted to Oil. London 2005, s. 30-31.
 28. J. Selby: Oil and Water: The Conrasting Anatomies of Resource Conflicts. "Paper for Conference on Resource Politics and Security in Globar Age" z 22-26 czerwca 2003.
 29. B. Shaffer: U.S. Policy Toward the Caspian Region: Recomendations for the Bush Administration. Caspian Studies Program Policy Brief, Harvard University, lipiec 2001, nr 5, s. 3.
 30. E. Sharif: The Israeli-Palestinian Water Dispute Can be Resolved. "Palestine-Israel Journal", 1994, nr 3.
 31. I.R. Shawwa: The Water Situation in the Gaza Strip. W: G. Baskin (ed.): Water: Conflict or Cooperation. Israel/Palestine Centre for Research and Information. Jerusalem 1992.
 32. J. Starr: Water Wars. "Foreign Policy'', 1991, nr 82, s. 19.
 33. J.R Sterba: Mine Games: Papua N. Gwinea Bumbles Ever Closer to Ending Civil War. "Wall Street Journal" z 18 marca 1998 r.
 34. Strategic Energy Policy: Challenges for the 21st Century. Report of an Independent Task Force, kwiecień 2001.
 35. UN, Security Council: The Report of the Panel of Experts on the illegal Exploatation of Natural Resources and other Forms of Wealth h in the Democratic Republic of Congo. Czerwiec 2000.
 36. www.worldwater.org/conflict.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu