BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Zbigniew, Kasprzak Jędrzej
Tytuł
Ekobilanse i inne narzędzia zarządzania środowiskiem 1. Podstawy ekologiczne, unormowanie, ramy
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 5, s. 29-33, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie zasobami środowiska, Ekologia, Ekorozwój, Ochrona środowiska
Environmental management, Environmental resources management, Ecology, Eco-development, Environmental protection
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Cykl istnienia technicznego. Zawiera tabele: [1] Problematyka środowiskowa zawarta w raporcie U Thanta, [2] Główne zasady ekorozwoju, [3] Zestawienie norm serii ISO 14000
Abstrakt
Artykuł otwiera cykl publikacji, który dotyczy specyficznych zagadnień z zakresu zarządzania środowiskowego, w tym zwłaszcza procedur i metod ekobilansowych oraz pokazania praktycznego zastosowania ocen oddziaływania wytworów przemysłowej działalności człowieka (obiektów technicznych) na środowisko. Przedstawiono tutaj zarys problemu oddziaływań człowieka na środowisko, problematykę środowiskową w Polsce oraz koncepcję analizy oddziaływania na środowisko w cyklu istnienia obiektów technicznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W.r Ekologia wyrobów. Jakość. Cykl życia. Projektowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 2. Agenda 21, Globalny Program Działania, Rio de Janeiro, 1992.
 3. Czerniejewski B., Trwały i zrównoważony rozwój. Info-vide, Warszawa 2001.
 4. Goedkoop M., Spriensma R. et al., The Eco-indicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Assessment.
 5. Methodology report, PRe Consultants B. V., Netherlands 2000.
 6. Kiliński A., Przemysłowe procesy realizacji. Podstawy teorii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 7. Kolman R., Inżynieria jakości. PWE, Warszawa 1992.
 8. Miller D., Cailleaux AM., Duchamp R., Pollution Control by Designing "Graphe de flux" of Products. Proceedings of International Conference on Engineering De-sign ICED'95, Praha 1995.
 9. Ministerstwo Gospodarki - Departament Polityki Przemysłowej, Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski, Informator dla polskich podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Warszawa 1998.
 10. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, 4.08.1987 (Raport Brundtland).
 11. PN-EN ISO 14020: 2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe - Ogólne zasady.
 12. Rotko J., Normy techniczne w prawie ochrony środowiska. Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław 2000.
 13. Sala A., Zmniejszanie energochłonności, Wydawnictwo Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 1993.
 14. Sarul J., O strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Departament Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
 15. www.oznaczenie-ce.pl. .
 16. www.pkn.pl. .
 17. Zakrzewski S., Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu