BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz
Tytuł
Zastosowanie teorii równowagi sił do analizy procesó integracji regionalnej w Azji Wschodniej i Europie
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 3, s. 68-90
Słowa kluczowe
Integracja regionalna, Stosunki międzynarodowe
Regional integration, International relations
Kraj/Region
Europa, Azja Wschodnia
Europe, Eastern Asia
Abstrakt
Teorie realistyczne pozwalają na analizę integracji regionalnej w trzech wymiarach: 1) jako sposobu wewnętrzego równoważenia sił w regionie, 2) metody budowania systemu regionalnej hegemonii (akumulacji kapitału), 3) jako formuły lepszego prezentowania interesów na arenie światowej, zarówno przez poszczególne państwa, jak i samo ugrupowanie regionalne. Realne procesy równowagi sił kształtują nie tylko potencjały: militarny, gospodarczy, technologiczny, społeczny itp., ale również inne czynniki, duże znaczenie mają kwestie instytucjnalne. Jak dowodzi przykład europejski, suma potencjałów poszczególnych krajów w Europie jest stosunkowo wysoka, ale słabośc instytucjonalna Unii Europejskiej, połączona za sprzecznością interesów i działań poszczególnych krajów członkowskich na arenie międzynarodowej - znacząco obniża możliwości polityki europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Arase: Buying Power: The Political Economy of Japans Foreign Aid. "Lynne Rienner Publishers". Boulder 1995.
 2. G. Arrighi, B.J. Silver: Chaos and Governance in the Modern World System. "University of Minnesota Press", Minneapolis-London 1999, s. 38.
 3. A. Bacevich: American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy. "Harvard University Press'', Cambridge 2002
 4. A.J. Bacevich: The New American Militarism. How Americans Are Seduced by War. "Oxford University Press". Oxford-New York 2005.
 5. M. Barnett, R. Duvall: Power in International Politics. "International Organization", zima 2005 r.
 6. M. Boas: The Trade-Environment Nexus and the Potential of Regional Trade Institutions. "New Political Economy", 2000, nr 3.
 7. P. Bobbitt: The Shild of Achilles. War, Peace, and the Course of History. New York 2002.
 8. Z. Brzeziński: The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives. New York 1997.
 9. D. W. Drezner: Bargaining, Enforcement, and Multilateral Sanctions: When Is Cooperation Counterproductive? "International Organization", zima 2000 r.
 10. S.G. Brooks, W.C. Wohlforth: American Primacy in Perspective. "Foreign Affairs", lipiec-sierpień 2002
 11. E.H. Carr: The Twenty Year's Crisis, 1919-1939, An Introduction to the Study of International Relations. New York 1964.
 12. A. Goldstein: Rising to the Challenge. China's Grand Strategy and International Security. "Stanford University Press", s. 12.
 13. T. Grosse: Jaka przyszłość Konstytucji, jakie losy integracji europejskiej? "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 2005, nr 3.
 14. L. Gruber: Ruling the World. Power Politics and the Rise of Supranational Institutions. "Princeton University Press". Princeton 2000, s. 33-57.
 15. R.A. Higgott: The Asian Economic Crisis: A Study in the Politics of Resentment. "New Political Economy"', 1998, nr 1.
 16. T.K. Hopkins, M. Wallerstein (eds.): The Age of Transition: Trajectory? of the World-System, 1945-2025. London 1996.
 17. G.J. Ikenberry: After Victory. "Princeton University Press", Princeton 2000.
 18. G.J. Ikenberry: Liberal Hegemony and the Future of American Post-war Order. W: T.V. Paul, J.A. Hall (eds.): International Order and the Future of World Politics. "Cambridge University Press". Cambridge 1999.
 19. Ch. Jeffery, W.E. Paterson: Germany and European Integration: A Shifting of Tectonic Plates. W: H. Kitschelt, W. Streeck (eds.): Germany. Beyond the Stable State. London - Portland 2004.
 20. W. Jisi: China's Search for Stability with America
 21. Z. Bijian: China's "Peaceful Rise" to Great-Power Status. "Foreign Affairs", wrzesień-październik 2005 r.
 22. Ch. Johnson: The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy and the End of the Republic. New York 2004.
 23. R. Kagan, W. Kristol: The Present Danger. "The National Interest", 2000, nr 59.
 24. P. J. Katzenstein: A World of Regions. Asia and Europe in the American Imperium. Cornell University Press. Ithaca, London 2005, s. 41-75.
 25. P.J. Katzenstein: Introduction: Asian Regionalism in Comparative Perspective. W: P.J. Katzenstein, T. Shiraishi (eds.): Network Power: Japan and Asia. "Cornell University Press". London 1997.
 26. R Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers. New York 1989.
 27. B. Koszel: Przyszłość zjednoczonej Europy w koncepcjach Niemiec i Francji. "Przegląd Zachodni", 2004, nr 3.
 28. J. Kranz: Dalszy ciąg sporu w sprawie formuły większości kwalifikowanej. Warszawa 2005.
 29. S. Krasner: Global Communications and National Power: Life on the Pareto Frontier. "World Politics", 1991, nr 3.
 30. R. Kuźniar: Polityka i siła. Warszawa 2005, s. 290-291.
 31. M. Mann: Incoherent Empire. New York 2003.
 32. E.D. Mansfield, E. Reinhardt: Multilateral Determinants of Regionalism: The Effects of GATT/WTO on the Formation of Preferential Trading Arrangements. "International Organization", jesień 2003 r.
 33. E.D. Mansfield, J.C. Pevehouse: Trade Blocs, Trade Flows, and International Conflict. "International Organization", 54, 4, 2000.
 34. J. J. Mearsheimer: The Tragedy of Great Power Politics. New York 2001.
 35. K. Miller: Nationalist Undercurrents in German Economic Liberalism. W: E. Helleiner, A. Pickel (eds.): Economic Nationalism in a Globalizing World. "Cornell University Press". London 2005.
 36. A. Moravcsik: The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. "Cornell University Press". New York 1998.
 37. The National Security Strategy of the United States of America, http://www.whitehouse.gov/ nsc/nss.html.
 38. H.E.S. Nesadurai: APEC: A Tool for U.S. Regional Domination? .,Pacific Review"', 1996, nr
 39. J. S. Nye Jr.: The Paradox of American Power: Why the Worlds Only Superpower Can't Go It Alone". "Oxford University Press". Oxford 2002.
 40. W. Piasecki: Amerykańska polityka w Europie a rozszerzenie Unii Europejskiej. "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", 2004/2005, nr 10.
 41. R.D. Putnam: Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York 2001.
 42. S. Rosen: An Empire, If You Can Keep It. "The National Interest", wiosna 2003 r.
 43. B. Setser: How Scary Is the Deficit? "Foreign Affairs", lipiec-sierpień 2005 r.
 44. D. Shambaugh: Containment or Engagement of China: Calculating Beijing's Responses
 45. G. Segal: East Asia and the " Constrainment" of China, International Security"', 1996, nr 4.
 46. M. Show: Post-Imperial and Quasi-Imperial: State and Empire in the Global Era. "Millenium", 2002, nr 2.
 47. W. Słomczyński, K. Życzkowski: Zasady głosowania w Radzie UE: analiza matematyczna. "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", 2004, nr 7.
 48. E. Solingen: East Asian Regional Institutions: Characteristics, Sources, Distinctiveness. W: T.J. Pempel (ed.): Remapping East Asia. The Construction of a Region. "Cornell University Press". London 2005.
 49. J.E. Stiglitz: Globalization and its Discontents. New York 2002, s. 171-178.
 50. A.J. Toynbee: Studium historii. Warszawa 2000, s. 222-290.
 51. L. Thurow: Fortune Favors the Bold. What We Must Do to Build a New and Lasting Global Prosperity. New York 2005, s. 165.
 52. K. Tsunekawa: Why So Many Maps There? Japan and Regional Cooperation. W: T.J. Pempel (ed.): Remapping East Asia. The Construction of a Region. "Cornell University Press". London 2005.
 53. J. A. Vasquez, C. Elman (eds.): Realism and the Balancing of Power: A New Debate. Prentice Hall 2003.
 54. I. Wallerstein: Koniec świata, jaki znamy. Warszawa 2004, s. 63-65, 85.
 55. D. Wilson, R. Purushothaman: Dreaming with BRICs: The Path to 2050. "Global Economics Paper", 2003, nr 99.
 56. J.J. Wirtz: The Balance of Power Paradox. W: T.V. Paul, J.J. Wirtz, M. Fortmann: Balance of Power. Theory and Practice in the 21st Century. "Stanford University Press", 2004.
 57. D. Zweig, B. Jianhai: China's Global Hunt for Energy."Foreign Affairs", wrzesień-październik 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu