BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Wojciech Jarosław
Tytuł
Państwo narodowe - przedmiot czy podmiot gospoadrczych procesów globalnych?
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 4, s. 37-59
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Suwerenność, Organizacje międzynarodowe, Gospodarka światowa
Economic globalization, Sovereignty, International organisations, World economy
Abstrakt
Zdaniem autora nieuchronność procesów dostosowawczych państw narodowych do wyzwań globalnych jest oczywista. Nie ma dość przesłanek, aby przesądzać o zmierzchu państwa narodowego, wyraźna jest natomiast potrzeba wielorakich adaptacji i transformacji państwa w obszarze instytucjonalnym, gospodarczym i społecznym. Reakcja państw na presje globalne nie jest jednakowa - różni się w zależności od uwarunkowań strukturalnych, instytucjonalnych i politycznych. Większość państw podejmuje jednak jedną z omawianych strategii, polegających na budowie lub wzmacnianiu aliansów sił: w górę, przez koalicje międzypaństwowe na szczeblu regionalnym lub międzynarodowym, i/lub w dół, poprzez alianse państwa i biznesu na rynkach krajowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Burgi, Ph.S. Golub: Has Globalisation Really Made Nations Redundant? "Le Monde Diplomatique", kwiecień 2000 r.
 2. J. Cantwell: Technical Innovations in Multinational Corporations. London 1989.
 3. M. Dobroczyński: Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych. "Ekonomia", 2001, nr 1.
 4. J.H. Dunning: Multinationals, Technology and Competitiveness. Boston 1998.
 5. S. Flejterski, P.T. Wahl: Ekonomia globalna. Synteza. Warszawa 2003, s. 59-90.
 6. T. G. Grosse: Globalizacja gospodarcza i j ej implikacje dla Polski. "Ekonomia"', 2002, nr 8, s. 185.
 7. D. Held: Democracy and the Global Order. From Global State to Cosmopolitan Governance. Oxford 1997, s. 8.
 8. D. Held: Globalisation, Cosmopolitanism and Democracy: an Interview. http://www.polity.co.uk/global/pdf7HELD.pdf.
 9. D. Held: The Changing Structure of International Law: Sovereignty Transformed? -http://www.polity.co.uk/global/pdf/GTReader2eHeld.pdt; s. 1.
 10. P. Hirst, P.O. Thompson: Globalisation and the Future of the Nation State. W: J. Michie (ed.): The Handbook of Globalisation. Cheltenham 2003, s. 290.
 11. J. Kleer: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Warszawa 1998, s. 58.
 12. R. Kuźniar: Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy. W: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.): Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 157.
 13. B. Liberska: Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. W: B. Liberska (red.): Globalizacja. Mechanizmy i Wyzwania. Warszawa 2002, s. 21
 14. M. Lind: The Catalyctic State. "The National Interest", 1992, nr 27, s. 3.
 15. A. Łukaszewicz: Globalizacja a Unia Europejska. "Ekonomia", 2001, nr 3, s. 27.
 16. J. Perraton (ed.): The Globalisation of Economic Activity. W: R. Higgott, A. Payne (eds.): The New Political Economy of Globalisation. Cheltenham 2000, s. 140.
 17. W. Pfatf: Despite Global Changes, National Sovereignty Remains King. "International Herald Tribune" z 30 marca 2000 r. http://www.globalpolicy.org/nations/intl.htm.
 18. W.H. Reinecke: Global Public Policy. "Public Affairs", 1997, nr 76.
 19. D. Rodrik: Has Globalization Gone Too Far? Institute for International Economics. Washington 1997.
 20. D. Soskice: Divergence Production Regime. W: H. Kitschelt, P. Lange, G. Marks, J. Stephens (eds.): Continuity and Change in Contemporary Capitalism. New York 1997.
 21. J. Stiglitz: Globalization and Its Discontents. New York 2002.
 22. P. Sztompka: Szok przyszłości Dziesięć dylematów XXI wieku. "Wprost" z 5 stycznia 2003 r.
 23. W. Szymański: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa 2001, s. 99.
 24. L.C. Thurow: Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies, and Nations in a Knowledge-Based Economy. New York 1999.
 25. K.N. Waltz: Globalization and Governance. "Political Science&Politics", 1999, nr 4, s. 6.
 26. K.N. Waltz: Theory of International Politics. New York 1979.
 27. E. Wnuk-Lipiński: Świat międzyepoki Kraków 2003, s. 146-150.
 28. World Bank: World Development Report 1997 Summary. The State in a Changing World. Washington 1997, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu