BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Stanisława
Tytuł
CSR - wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 6, s. 9-29, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Marketing społeczny, Etyka biznesu
Human Resources Management (HRM), Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Social marketing, Business ethics
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja istoty i przesanek rozwoju społecznej odpowiedzialności organizacji (corporate social responsibility - CSR ) ze szczególnym akcentem na podejście do niego przez UniŠ Europejską, próba identyfikacji wyzwaä dla zarządzania zasobami ludzkimi, jakie rodzi realizacja idei CSR oraz ocena CSR w Polsce w świetle wyników badaä ankietowych. Rozwažania te stwarzają grunt do dyskusji nad szansami i zagroženiami związanymi zagroženiami rozwojem CSR i realizacją celów mu przypisanych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (2005), HRM a zbiorowe stosunki pracy w okresie przemian [w:] A. Pocztowski, red., Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim -perspektywa europejska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Brewster C., Tyson S. (1991), Arguments in International and Comparative Human Resources Management, Pitman, London.
 3. EC, (2003), Employment in Europe, Luxembourg.
 4. EG, (2003), EU Multi-Stakeholder Forum on Social Responsibility (CSR EMS Forum), Directorate-General for Employment & Social Affairs. [http://europa.eu.int/comm/employmen_social/soc-diaVcsr/csr-index.htm]
 5. EC, (2003), Mapping Instruments for Corporate Social Responsibility, Directorate-General for Employment & Social Affairs. [http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-diaVcsr/csr-index.htm]
 6. Frąckiewicz L. (2004), Kapitał społeczny a spójność społeczna [w:] L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, red., Kapitał społeczny, Wyd. AE, Katowice.
 7. Gasparski W., Lewicka-Strzalecka., Rok B., Szulczewski G. (2004), Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce [w:] L. Kolarska-Bobińska, red., Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 8. GUS, (2005), Budżety gospodarstw domowych, Warszawa.
 9. GUS, (2005), Warunki życia ludności, Warszawa.
 10. Jasiecki K. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków [w:] L. Kolarska-Bobińska, red., Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 11. Morecka Z. (2003), Świadczenia socjalne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? [w.] B. Balcerzak-Paradowska, red., Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa.
 12. Porter M. (2003), CSR - religion with to many priests? "European Business Forum", No. 15.
 13. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warszawa.
 14. Rok B., Stanny D., Stolorz S. (2003), Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 15. Rybak M. (2004), Etyka menedżera -społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Wiśniewska K. (1990), Działalność socjalna zakładów pracy w latach 1985-1988, "Wybrane Informacje Techniczne", IPiSS. Warszawa.
 17. Zarychta H. (1995), Funkcje socjalne przedsiębiorstw w okresie transformacji w świetle regulacji prawnej i praktyki, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, Warszawa.
 18. Zarychta H. (1998), Zmiany w działalności socjalnej przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce (1990-1998), maszynopis ekspertyzy, IPiSS. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu