BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doktór Kazimierz
Tytuł
Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 6, s. 31-46, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Marketing społeczny, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Company image, Social marketing, Human Resources Management (HRM)
Abstrakt
Głównym dylematem społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych jest wybór miŠdzy strategią zorientowaną na maksymalizacjŠ zysku a orientacją na świadczenia dla dobra interesariuszy i środowiska społecznego w otoczeniu. Badacze zajmują się typologią podmiotów społecznej reaktywności i odpowiedzialności oraz etyki. Istotne są sposoby wdražania do firm zasad etycznej i społecznej odpowiedzialności w ramach strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Carrol A.B., Three A. (1979), Dimensional Model of Corporate Social Responsibility, "Academy of Manegement Review", No. 4.
 3. Doktór K. (2005), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5.
 4. Friedman M. (1993), Kapitalizm i wolność, Centrum im. A. Smitha i "Rzeczpospolita", Warszawa.
 5. Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Strukture. The Problems of Embeddedness, "American Journal of Sociology", No. 91.
 6. Gruszecki T. (2002), Współczesna teoria przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Grzybowski M. (2004), Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku [w:] Społeczna rola marketingu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 8. Hayek F.A. (1987), Konstytucja wolności, Wrocław.
 9. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa.
 10. Klimczak B. (1996), Etyka gospodarcza, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Lichtarski J. red., (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Malinowski B. (1958), Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa.
 13. March J., Simon H. (1964), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 14. Persons T., Smelser N. (1965), Economy and Society, New York.
 15. Pietrzkiewicz T. (1997), Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
 16. Rybak M. (2004), Etyka menedżera -społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Sikorski C. (2005), Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
 18. Stoner J., Freeman E., Gilbert D. (1998), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 19. Walczak-Duraj D. (2002), Ład etyczny w gospodarce rynkowej - doświadczenia polskiej transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Zwoliński A. (2004), Etyka życia gospodarczego [w:] S. Szlachta, red., "Słownik Społeczny". Wydawnictwo Wam., Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu