BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Paulina
Tytuł
Europejska współpraca na rzecz rozwoju - nowe wyzwania
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 4, s. 100-117
Słowa kluczowe
Pomoc finansowa UE, Kraje rozwijające się
EU financial aid, Developing countries
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
European Union (EU), European Economic Community (EEC)
Abstrakt
Pod względem wielkości pomocy, obrotów handlowych i inwestycji bezpośrednich Unia Europejska jest głównym partnerem krajów rozwijających się. Przez zaangażowanie w dialog polityczny, zapobieganie konfliktom i zarządzanie kryzysami odgrywa unikatową rolę na świecie. UE w znacznym stopniu przyczyniła się do przyjęcia w 2000 r. Deklaracji Milenijnej, zawierającej Milenijne Cele Rozwoju, wśród których pierwsze miejsce zajmuje redukcja ubóstwa na świecie o połowę do 2015 r. w stosunku do stanu z 2000 r. W 2004 r. UE wydała na pomoc rozwojową około 30 mld euro, co stanowiło ponad połowę globalnej pomocy na rzecz rozwoju.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Arts, A.K. Dickson: EU Development Cooperation. From Model to Symbol. Manchester 2004, s. 4.
 2. Assesing Aid: What Works, What Doesn't, and Why? World Bank Policy Research Report, Oxford 1998.
 3. L. Ciamaga, E. Latoszek, K Michałowska-Gorywoda, E. Oręziak, E. Reichmann: Unia Europejska. Podręcznik akademicki. Warszawa 1998, s. 412.
 4. Commissioner Nielson Visits Czech Republic. "EC Press Release" z 11 listopada 2002 r.
 5. Communication from the Commission to the Council, European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Proposal for a Joint Declaration by the Council, the European Parliament and Commission on the European Union Development Policy. "The European Consensus", COM (2005) 311 final. Brussels, 13 July 2005.
 6. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. On the Instruments of External Assistance under Future Financial Perspectives 2007-2013. COM(2004) 626 Final, Brussels, 29 September 2004.
 7. B. Cywiński: Nie ma takich nas. "Rzeczpospolita" z l kwietnia 2004 r.
 8. M. Dauderstadt (ed.): EU Eastern Enlargementand Development Cooperation. Bonn 2002, s. 5.
 9. A Development Co-operation Lens on Terrorism Prevention. Key Entry Points for Action. "A DAC Reference Document", OECD 2003. http://www.oecd.org/dataoecd/1774/16085708.pdf.
 10. EU Development Aid in Transition. "Report" z 29 kwietnia 2004 r.
 11. The European Community's Development Policy - Statement by the Council and the Commission, listopad 2000 r. http://europa.eu.int/comm/development/body/legislation/docs/council_ statement.pdf.
 12. The European Union Calls for Signals of Serious Intent in the Fight against Poverty. W: "The Courier ACP-EU", marzec-kwiecień 2002 r.
 13. External Assistance Reform. Four Years on (2000-2004). European Commission, kwiecień 2004 r. - http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/retbrm_def_en.pdf.
 14. F. Fries: Spór o Europę. Warszawa 1998, s. 462.
 15. S. Grimm: International Development and Foreign Policy. "GDI Briefing Papers", styczeń 2004 r.
 16. S. Grimm, M. de Bergh, Ch. Freres: A New European Development Policy Statement. London 2005, s. 4.
 17. D. Heidrich: Stosunki Unii Europejskiej z państwami rozwijającymi się - problem pomocy rozwojowej. W: E. Haliżak, S. Parzymies: Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej. Warszawa 2002, s. 321.
 18. P. Holden: The European Union's MED A Aid Programme. What Kind of Development Partnership. Limerick 2004.
 19. A. Z. Kamiński: Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji. Warszawa 2004.
 20. A. Koula mah-Gabriel: The Geographic Scope of EC Aid. One or Several Development Policies? "ECDPM Working Paper", 1997, nr 42.
 21. Net Official Development Assistance in 2003 - http://www.oecd.org/dataoecd/42/61/315_Hltl 198576120_HItll98576124039.pdf.
 22. M. Paszyński: Konwencja z Lome. "Sprawy Międzynarodowe", 1997, nr 1.
 23. S. Radelet: Bush and Foreign Aid. "Foreign Affairs", wrzesień/październik 2003 r., s. 104-105.
 24. Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. W: W. Czapliński, R. Ostrihansky, A. Wyro-zumska: Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty. Warszawa 1996, s. 11.
 25. T.N.H. Wirajuda: When Societies Fail, Terrorism Steps in. "International Herald Tribune" z 13 listopada 2002 r.
 26. J. Wolfensohn, F. Bourguignon: Development and Poverty Reduction. Looking Back, Looking Ahead, World Bank 2004 - http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-110478506031971ookingbacklookingahead.pdf.
 27. "Zbiór Dokumentów", 2000, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu