BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Władysława
Tytuł
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2004
The Financial Situation of Households in Poland (In the Years 2000-2004)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing (2), 2006, nr 1110, s. 155-174
Tytuł własny numeru
Problemy teorii i praktyki marketingu
Słowa kluczowe
Dochód rozporządzalny, Sytuacja gospodarcza, Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Ekonomika gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych
Disposable income, Economic situation, Households, Budgets of households, Household economics, Household savings, Household expenditures
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Lata 2000-2004 to okres szczególny dla Polski, początek nowego stulecia i przystąpienie Polski do UE. Ukazano zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych w tych latach. Był to okres, w którym kończył się proces transformacji gospodarki polskiej z centralnie planowanej na gospodarkę rynkową o systemie kapitalistycznym. Celem artykułu była analiza i ocena finansowych uwarunkowań zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych (Autor analizuje m.in. poziom i zróżnicowanie przeciętnego dochodu rozporządzalnego, struktury dochodu, zastosowanie skali ekwiwalentności OECD, dochód rozporządzalny jako podstawa finansowania wydatków, formy i cele oszczędzania).

The aim of the article is to evaluate the financial situation of householders in Poland between 2000 and 2004. Chosen factors shaping the level, structure and diversity of living conditions in cross section of socio-economic types of households were analyzed. Attention was paid to varied methodology of the households incomes measurement applied by research centres leading to the lack of comparability of results. An example of calculating an income being at a disposal of a household with the use of the so called OECD equivalence applied by GUS (the Main Office of Statistics) was shown. The increase in the time of propensity for consumption of economically active households (people working on their own) was described. The analysis of aims and forms of saving money and the reasons for indebting of households enabled to evaluate the way of managing the households finance. It helped to find out the causes of difficult financial situation of Polish households. Summing up, it was shown that incomes and financial situation are the reasons for dissatisfaction for over 50 per cent of the Polish society. This fact should be the basic premise for the changes in the existing income and social policy of state, taking into account equalizing living conditions in the EU countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet gospodarstw domowych w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
 2. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 3. Grzegorczyk W., Rolnicy wydają pieniądze z dopłat, „Rzeczpospolita” 2005, nr 186 (7175) z 10 sierpnia.
 4. Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
 5. Kramer J., Konsumpcja. Prawidłowości, struktura, przyszłość, PWE, Warszawa 1993.
 6. Mały Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2005.
 7. Mały Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2005, www.stat.gov.pl.
 8. Muszyńska W., Kształtowanie się dochodów osobistych w skali makroekonomicznej i gospodarstw domowych, Subiektywna ocena standardu życia gospodarstw domowych w warunkach transformacji, Przemiany w strukturze wydatków i spożycia gospodarstw domowych, [w:] Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 1998.
 9. Oszczędności, lokaty i sposoby radzenia sobie z trudnościami finansowymi. Komunikat z badań, oprac. W. Derczyński, CBOS, Warszawa, październik 2003.
 10. Poczucie zagrożenia bidą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce, CBOS, Warszawa, kwiecień 2004, www.cbos.pl.
 11. Poziom satysfakcji życiowej Polaków w latach 1994-2004, oprac. B. Wciórka, CBOS, Komunikat z badań, Warszawa, styczeń 2005, www.cbos.pl.
 12. Sikorska J., Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, IfiS PAN, Warszawa 1998.
 13. Sprawozdanie z wykonania polityki pieniężnej w 2004 r., NBP RPP, Warszawa 2005.
 14. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r., GUS, Wydział Warunków Życia Ludności, www.stat.gov.pl.
 15. Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2005, www.stat.gov.pl.
 16. Warunki życia ludności w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 17. Zróżnicowanie warunków życia ludności Polsce w 2001 roku, GUS Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0720
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu