BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajder Robert
Tytuł
Zobowiązania polskich przedsiębiorstw w kontekście polityki energetycznej Wspólnoty
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 1, s. 36-40, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Polityka energetyczna
Environmental protection, Energy policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł wskazuje kierunki dalszej ewolucji sektora energetycznego w Polsce oraz wynikające z tego zobowiązania dla przedsiębiorstw z sektora naftowego, gazowego, górnictwa i elektroenergetyki. Tłem dla rozważań są kierunki ewolucji obecnej i przyszłej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Zdaniem autora podejmowane będą działania w zakresie budowy elektrowni atomowej w Polsce. Rozwój tej energetyki związany jest z koniecznością zabezpieczenia podaży dla wzrastającego popytu na energię elektryczną produkowaną w przyjazny dla środowiska naturalnego sposób.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Albers, Competition law issues arising from the liberalization process, s. 4 [w:] G. Damien, The Liberalization of Electricity and Natural Gas in the European Union, The Hague 2001.
  2. M El Baradei M., Nuclear Power, an evolving scenario, IAEA Bulletin 46/1. June 2004.
  3. Dyrektywa Rady 68/414/EWG z 20 grudnia 1968 r. nakładająca obowiązek na państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do utrzymania minimalnego poziomu zapasów ropy naftowej i produktów naftowych, Dz.Urz. WE L 308, 23.12.1968.
  4. Dyrektywa Rady 73/238/EWG z 24 lipca 1973 r. w sprawie środków mających na celu złagodzenie skutków problemów z dostawami ropy naftowej i produktów naftowych, Dz.Urz. WE L 228, 16.08.1973.
  5. Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady f 23 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego i uchylająca dyrektywą 98/30/WE. Dz.Urz. UEL 176. 15.07.2003.
  6. M. Królikowska-Olczak, Zasada dostępu stron trzecich w świetle norm prawa energetycznego Unii Europejskiej a projekt polskiego prawa energetycznego [w:] M. Seweryński (red.): Studia prawno-europejskie, t. 2, Łódź 1997, s. 104.
  7. J. H. Matlary, Energy policy in the European Union, London 1997, s. 12.
  8. N. Moussis, Access to European Union, law, economics, policies, Rixensart 2003, s. 394-395.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu