BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpojankowska Justyna
Tytuł
Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa
Analysis of Influence of the Direct Payments on Productivity and Economy Performance of Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 332-336, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Ekonomika rolnictwa, Produkcja rolna, Dochody rolnicze
Agriculture, Payments for agricultural, Agricultural economics, Agricultural production, Farm household income
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Zaprezentowano strukturę płatności bezpośrednich oraz ich wpływ na wartość dodaną brutto i dochód rolnictwa w Polsce w ujęciu makroekonomicznym. Do analizy wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa. (oryg. streszcz.)

In article influence of direct payments on value of production and incomes of Polish agriculture were analyzed. For that purpose results of economics accounts for agriculture (EAA) were used. The method of registration in EAA together with strengthening role of direct payments in gross value-added of agriculture and net agriculture income were presented. Main direction of farm support with the use of complementary payments was analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Floriańczyk Z. 2003: Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ, Warszawa, 28.
  2. Manual on the economic accounts for agriculture and forestry eaa/eaf 97, Rev. 1.1, Eurostat, 2000.
  3. Rowiński J. 2003: Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE (rolnictwo). [W:] Korzyści i koszty z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 114-116.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi [Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 40].
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia.
  6. Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu