BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Robert
Tytuł
Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 10, s. 9-14, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Zarządzanie oświatą
Education, Management in education
Abstrakt
W obliczu nowych wyzwaä: globalizacji, wzrostu wiedzy, techniki i nauki, od nauczycieli oczekuje siŠ nie tylko przekazywania wiedzy ale również wskazywania sposobów pozyskiwania i selekcjonowania informacji, uatrakcyjnienia procesu ksztacenia oraz uczenia samodzielnej nauki po zakończeniu edukacji formalnej. Autor przedstawia rekomendacje organizacji międzynarodowych w zakresie polityki edukacyjnej wobec nauczycieli, oraz wyzwania stojące przed Polską dotyczące polityki edukacyjnej wobec nauczycieli.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2003 r., nr 118, poz. 1112 z późn. zm.
 2. Anderson L. (2004), Increasing teacher effectiveness, UNESCO, Paris.
 3. Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 4. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Scholar, Warszawa.
 5. Białecki L, Haman J. (2003), Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA. Wyniki polskie - raport z badań, Warszawa.
 6. CODN (2003), Stan i struktura zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2002/2003, Warszawa.
 7. Commision of the European Communities (2004), Progress towards the common objectives m education and training. Indicators and benchmarks, Brussels.
 8. Delors J. (1998), Edukacja. W niej jest ukryty skarb, SOP, Warszawa.
 9. Eurydice (2002), Key data on education in Europe, Brussels & Luxembourg.
 10. Eurydice (2003), The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns. Report III: Working conditions and pay, Brussels.
 11. Eurydice (2004), Zawód nauczyciela w Europie: Kształcenie i początki pracy zawodowej. Raport I. tłum. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 12. Fullan M. (2001), The new meaning of educational change, Teachers College Press, New York.
 13. "Gazeta Wyborcza" (2005), Komu te szkoły, komu, 17 lutego.
 14. GUS (2004), Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, Warszawa.
 15. GUS (2005), Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa.
 16. GUS (2005a), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2004/2005, Warszawa.
 17. Hanushek E. (2003), Publicly provided education, w: Aurebach A., Feldstein M. (red.), Handbook of Public Economics, vol. 4, Elsevier, Amsterdam.
 18. Hargreaves A. (1997), Cultures of teaching and educational change, w: Fullan M., The challenge of school change, New York.
 19. Herczyński J., Herbst M. (2002), Pierwsza odsłona. Społeczne i terytorialne zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonych wiosną 2002 r., Raport przygotowany na zlecenie Fundacji Klub Obywatelski, Warszawa.
 20. Komisja Europejska (2003), Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do 2010 r., tłum. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 21. Komisja Wspólnot Europejskich (2003), Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, tłum. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 22. Książek W. (2001), Rzecz o reformie edukacji, Warszawa.
 23. NIK (2003), Informacja o wynikach kontroli finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
 24. OECD (2005), Teacher matters: Attracting, developing and retaining effective teachers, Paris.
 25. Pelczar A. (2004), Nauczyciel i misja i zawód, referat wygłoszony podczas konferencji pt. "Misja - pasja - kompetencja. Status nauczyciela i jego przygotowanie do zawodu", Kraków, 25 października.
 26. Rifkin J. (2003), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, tłum. E. Kania, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 27. Siniscalco M. (2002), A statistical profile of teaching profession, UNESCO & ILO, Paris, Geneva.
 28. Śleszyński P. (2004), Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004. Opracowanie przygotowane na zlecenie MENiS, Warszawa.Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M. (2005), Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa, 22 marca.Tedesco J., (1997), The New Educational Pact, UNESCO, Paris.UNESCO (2004), Changing teaching practices. Using curriculum differentiation to respond to students' diversity, Paris.Wiłkomirska (2004), Kształcenie nauczycieli - stare i wiecznie żywe dylematy, referat wygłoszony podczas konferencji pt. "Misja - pasja - kompetencja. Status nauczyciela i jego przygotowanie do zawodu", Kraków, 25 października.World Bank (2002), Lifelong learning in the global economy: Challenges for developing countries, Washington D.C.Zahorska M. (1999), Nauczyciele a rynek pracy, w: Putkiewicz E., Sielawa-Kolbowska K., Wiłkomirska A., Zahorska M. (red.), Nauczyciele wobec reformy edukacji, ISR Warszawa.ZNP (2003), Awans zawodowy nauczyciela a podnoszenie jakości pracy szkoły, raport z badania ankietowego, Warszawa.ZNP (2005), Opinia ZNP w sprawie "Strategii rozwoju edukacji na lata 2007-2013", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu